Norsk Folkemusikk

I perioden 1958-1974 arbeidet NRK-mann og folkemusikkjenner Rolf Myklebust med å utgi en stor LP-serie som het «Norsk folkemusikk». Her fantes opptak av norsk folkemusikk i ulike deler av landet og fra forskjellige tradisjonsområder i det ganske land. Ettersom få spiller LP i dag og det er lenge siden serien ble gitt ut, har serien vært i ferd med å gå i glemmeboken. Serien er nå i sin helhet tilgjengelig på CD med en skattkiste av en DVD med opptak fra fjernsynsarkivet som bonus.

Per Jakob Skaanes

Et referanseverk innen norsk folkemusikk

Plateselskapet Talik har tatt mål av seg for å gjenutgi serien i sin helhet. En rekke av CDene er allerede utgitt og de resterende utgis fortløpende. Dette må betegnes som unike arkivopptak og serien vil når den er tilgjengeliggjort på CD igjen være et referanseverk innen norsk folkemusikk med gode opptak av legendarisk spelemenn, skal vi tro Frode Rolandsgard i Talik. Ved å titte på Taliks hjemmesider kan man i menyen til venstre finne “Norsk folkemusikk” og videre en utgjivelsesplan for serien.

Serien Norsk folkemusikk inneholder opptak av legendariske spelemenn som Odd Bakkerud, Torleiv Bolstad og Hilmar Aleksandersen. Noen CDer er viet spelemannslag fra forskjellige tradisjonsområder, eksempelvis Telemark, Setesdal og Voss. Andre CDer inneholder vokal folkemusikk. Her er det både korte småstubber, religiøse viser og en hel CD viet Trollviser og kjempeviser. Sistnevnte kommer i mars 2010. Talik har dessuten planlagt å gi ut en DVD fra folkemusikkarkivet.

Gamle folkemusikkinstrument

Blant CDene i serien er det en som bærer tittelen Gamle folkemusikkinstrument. Dette er en opplysnings-CD hvor det gis eksempler på lur, langeleik, bukkehorn etc og det følger med et lite hefte med info om de ulike instrumentene. Dette er ført i pennen av Brynjulf Alver.

Prosjektet er blant annet å gjøre kjent hvordan ulike eldre folkemusikkinstrumenter høres ut, og at elever og andre skal få et visst kjennskap til hva de ulike instrumentene er. I heftet som følger med CDen, er de forskjellige instrumentene omtalt både på norsk og engelsk. Ulike danser er også omtalt i den engelske delen. Dette er informativt, men jeg savner en avklaring på hva som kvalifiserer til betegnelsen “eldre folkemusikkinstrument”. Jeg tror for eksempel enkelte vil mene det er å gå litt langt å kalle hardingfele for et “gammelt” folkemusikkinstrument.

Gamle folkemusikkinstrument er delt opp sporvis etter instrument. Vi kan høre Eivind Groven spille seljefløyte, Egil Storbekken spille tussefløyte, Olav Auktust på munnharpe. Olav Snortheim fra Vestre Slidre spiller langeleik virkelig virtuost og elegant. Hans egen komposisjon Nissedans er flott og får en virkelig til å se for seg nissene som slår kollbøtte idet disen letter i morgentimen på myrene ved Vestre Slidre. Vi kan og nevne at folkrockgruppa Folque gjorde en versjon av denne på debutalbumet Folque i 1974. Det er veldig artig å høre “originalen” til Folques versjon. Einar Løndal spiller hardingfele på eksemplene på denne CDen. Samtlige er ruvende skikkelser innen folkemusikk.

Trollviser og kjempeviser

En annen CD-utgivelse i denne serien som jeg har merket meg, er Vokal folkemusikk I/Trollviser og Kjempeviser. Hovedvekten er her naturlig nok lagt på viser som fremføres utelukkende vokalt. Undertittelen på utgivelsen er “bergtakingsviser, heilagviser, riddarviser og dyreviser”.

I heftet som følger med CDen kan du lese en liten utgreiing av Olav Bø om norske folkeviser og hva som regnes som “ekte folkeviser”. Dessuten finner du opplysninger om hvem opptakene er gjort med, hvor de er gjort og i hvilket tidsrom det dreier seg om. Kvederne på CDen er Brita Bratland, Signe og Ingebjørg Liestøl, Gunvor Uleberg, Aslak Høgetveit Edvard Ruud, Rønnaug Vangen, Høye Strand, Jens Røynlid. Opptakene er gjort på 50-tallet.

På repertoaret står viser som Heiemo og NykkjenHorpaPå Dovrefjell i NorgeKråkevisaStolt MargjitVenelite og Bergjekongen, for å nevne noen av visene. Dette er viser som mange artister har gjort versjoner av. Det ser man lett ved et søk på iTunes eller Spotify, eller ved å gå igjennom nyere utgivelser på biblioteket. Særlig ved å lytte på utgivelsen Norske Ballader får man et inntrykk av artister som har latt seg inspirere av og gjort sine versjoner av folkeviser og ballader som disse.

Tekstene, hvor kan man finne dem? Er du ute etter tekster til visene som er fremført på denne CD’n og andre tekster til ballader, kan du benytte deg av titlene som er nevnt i avsnittet “Post Scriptum” nederst i denne om talen, eller bruke den nettbaserte basen Ballader i Norge. Men vær oppmerksom på at det kan oppstå problemer for søkemotoren ved ulik staving.

DVD attåt

Talik har samlet filmmateriale fra NRKs arkiver. Et utvalg av klippene er gitt ut på en DVD i tilknytning til gjenutgivelsen av serien Norsk folkemusikk.  På denne DVDen får du over halvannen time med klipp hvor man både hører og ser gamle helter spiller, synger og blir intervjuet. Filmingen er overraskende god og for meg som forsøker å bli flink på både hardingfele og langeleik, er det et stort pluss at filmingen er så nær at jeg lett kan følge med på strøkene.

Det er en stor spredning på mange felt på denne DVD’en. De tidligste opptakene skriver seg fra så langt tilbake som i 1956-57 av Arne Bjørndal som spiller Vossarudl, etter Ola Mosafinn. Videre får vil opptak fra studio, fra kappleiker og festivaler, eller fra møter hjemme hos utøvere.

Her er et lite “minikurs” i å lage seljefløyte med Eivind Groven, flere opptak fra landskappleiken i Oslo i 1968 hvor blant annet Kjetil Løndal spiller Jåle-Ragnhild, en springar og Odd Bakkerud spiller Fanitullen. Fantastisk spilt av begge. På sistnevnte opptak kan vi på slutten av filmen skimte en ganske så ung Lillebjørn Nilsen på første rad.

Det er også flere kutt med kvedaren Torbjørg Aamlid Paus. Det ser riktig så gemyttlig ut der hun fremfører noen nystev og “koseprater” litt om hva stevene handler om og forskjellen på å kvede og å stevjas.

Et kutt med Otto Furholt er det også med her. Han spiller slåtten Nordafjells, gangar på felestillet gorrlaus, man stemmer bassen ekstra dypt – så den slenger gorrlaust. D-strengen stemmer også ned en tone. Det gir en “mørk” klang i spelet.

Brita Bratland, Torleif Bolstad og Torleif Bjørgum er noen av de andre som er representert. Det er artig å se hvordan blant annet Torleif Bjørgum holder på den gamle måten å spille på med fela mot brystet. Han spiller Nordafjølls etter Andrik K. Rysstad. Flere spelemannslag og dansegrupper vil du kunne se på denne DVDen. Slik kan man også se dansere og leikarringer i aksjon.

Flere av utøverne forteller litt om det de skal spille. Det er artig når man får med en ekstra bakgrunnshistorie om forskjellige slåtter og stev man hører. På DVDen får vi flere ganger høre artistene fortelle hvordan de lærte slåtten, hvordan slåtten har “oppstått” eller lignende. Det høyner DVDens verdi i mine øyne.

Med DVDen følger et hefte på norsk og engelsk hvor alle kuttene er presentert og litt bakgrunnsstoff om serien Norsk folkemusikk.

For å samle trådene

Serien gir et bredt bilde av hva som var “norsk folkemusikk” på den tiden opptakene ble gjort, og vi må kunne legge til at serien tegner et godt bilde av en svært sentral del av norsk folkemusikk og legendariske utøvere man har vært heldige å få opptak av.

Både for biblioteker og utdanningsinstitusjoner er jeg ikke i tvil om at serien vil være til god hjelp i undervisningen hvor man vil gi eksempler på norsk folkemusikk, det være seg småstubber eller trollviser, dansespel, mer eksotiske folkemusikkinstrument som lur og bukkehorn eller eminent felespill av de aller største.

Jeg må også legge til at illustrasjonene til serien er laget av Kari Rolfsen og disse er virkelig flotte. For dere som ønsker mer informasjon om serien;  Unike arkivopptak på CD heter en NRK-omtale av serien hvor det linker til radioprogrammer om serien. Ta gjerne en titt på utgivelsesplanen for serien Norsk folkemusikk. Her er to omtaler av serien, en fra Taliks nettsider og en fra NRKs nettsider. En Wikipedia-side om norsk folkemusikk.

Post Scriptum

Viser.no forsøker å slå til lyd for utgivelser med gamle opptak av vokal folkemusikk og kilder unge utøvere kan benytte seg av for å komme i kontakt med selve “grunnmaterialet”. Vi har omtaler av en rekke utgivelser med mange flotte opptak. Vi har i tillegg omtalt bøker med tekster, noter og bakgrunnsstoff om folkeviser, ballader og andre stubber.

Om man er interessert i tekstene og etterhvert noter og kort bakgrunnsstoff om folkeviser og ballader, kan man titte på balladebasen Ballader i Norge. Det ble litt trøblete å søke opp noen av visene på CDen på grunn av ulik staving. Jeg gjorde en test for å finne teksten på Venelite og Bergjekongen. Fikk ingen treff. Endret litt på stavingen til “Venelite og Bergekongen”. Fikk ingen treff. Men da jeg skreve “Venelite og Bergekongen, dukket den opp. Så ikke gi dere folkens 🙂

En utgivelse som inneholder klipp fra over 60 originalopptak med kvedere, er Hugen leikar so vide. Blant bokutgivelser kan vi nevne Folkevisenes fortellinger av Hanne Weisser,  Norske folkeviser av Ola Solberg, Lindemanns nedtegnelser av fokeviser og religiøse folketoner,  Olea Cröger – Lilja bære blomster i enge og Vokal folkemusikk verden rundt.

Mange artister har latt seg inspirere av gamle arkivopptak, eller de har oppsøkt kilder og lært av dem. Hvor stor rikdommen er i hvordan man har benyttet stoffet kan vi blant annet høre hos GåteTrio MediaevalRagnhild FurholtØyonn Groven MyhrenSlinkombas og Kim André RysstadBruvoll og Halvorsen.
Til sist nevner jeg utgivelsen Norske Ballader som er et samarbeidsprosjekt mellom Grappa og visearkivet.

Gamle folkemusikkinstrument, Religiøse folketonar og Vokal folkemusikk 1 i serien Norsk folkemusikk er utgitt på plateselskapet Talik.

Publisert: 25. jul 2011.