VISOR-forsider + logo

Viser / Visor

På denne siden finner du artikler fra det nordiske bladet VISER/VISOR som gis ut av Norsk Viseforum i samarbeid med Riksförbundet Visan i Sverige og Visens Venner i Danmark.

Våre redaksjoner i Danmark, Sverige og Norge:

–> Plater/ CD’er/ skivor du ønsker å få omtalt bør sendes som pressemelding + lyttelink til det landet der platen er utgitt. Bruk mailadressene over for nærmere opplysninger. Vi får inn svært mange plater, og kan ikke garantere omtale dessverre.

VISOR: A Nordic Singer/Songwriter Magazine is a collaboration between three Scandinavian singer/songwriter organisations: Visan i Sverige, Norsk Viseforum and Visens Venner Danmark«Visa/vise» is the Scandinavian word for folk.

We publish 2 issues a year. Above are the first ones.

Om innholdet:

Vi håper i framtida å kunne betale for artikler på disse sidene, men pr idag er det frivillig innsats som gjelder. Ingen av bidragsyterne får betalt for stoff eller bilder, men gjør det på fritida for å støtte visebevegelsen. En stor takk til alle som bidrar! Send gjerne stoff du også – til red@viser.no, og si for all del fra hvis du har lyst til å skrive plateomtaler! Vi trenger flere anmeldere og skribenter, da mengden nye viseplater som kommer ut er 4-doblet i forhold til for bare 5 år siden. Vi greier rett og slett ikke å få omtalt alle nye viserelaterte album som kommer ut.

Hvordan sidene blir laget:

Sidene på viseforum.no er kodet slik at flest mulig skal kunne lese dem, også folk med mobiltelefoner og nettbrett. De er laget i WordPress, bortsett fra noen gamle artikler som fortsatt ligger i html (OBS: menyene på disse gamle sidene kan være utdaterte).

Vi bruker WordPress og Google for å se statistikk over besøket på sidene. Slike statistikk-tellere bruker «cookies» for å samle opplysinger om brukernes PC-type, skjermstørrelse, nettleser etc. Om du ikke ønsker å bli med i statistikken, kan du slå av cookies i nettleseren (men du kan da få problemer med enkelte andre sider som krever cookies, f.eks. nettbank).

– Har du synspunkter på dette eller finner feil på sidene, gi oss gjerne beskjed!
Mail til redaksjonen er red@viser.no.

Faste bidragsytere:

Øyvind Rauset – mail

Per Jakob Skaanesmail

Trond Skarstenmail

Arne Ivar Hanssenmail

Karianne Arntzen – mail

Harald E. Ringåsmail

Ketil Fjeldmail

Sverige-redaktør: Ivar Sjögrenmail

Danmark-redaktør: Kim Ravn-Jensenmail

Dansk plateanmelder: Holger Bjørnholt-Finkmail


Copyright:

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser.

Det er lagt ut for å kunne leses på skjerm (+ evt. andre tilsiktede utnyttelsesformer). Bare spør oss om det er OK før du bruker det noe sted.

Uten særskilt avtale med Norsk Viseforum er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre straffeansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.