Om viser.no

Norsk Viseforums nettsted gjenåpnet med ny design 1. mars 2007 etter en lengre pause, og byttet i 2009 navn til viser.no.

I januar 2018 har vi igjen fått nytt «ansikt» og er blitt mer nordiske, da vi har begynt å fungere som nettted for det nordiske bladet VISOR, med artikler også fra Sverige og Danmark. Viser.no kan like gjerne stå for «Viser i Norden»!
Legg gjerne inn lenker til oss, riktig adresse er https://viser.no.

Redaktør for viser.no og bladet VISOR har siden starten vært Øyvind Rauset – fra 2016 i 45% stilling. Sidene blir normalt oppdatert 2 ganger pr uke, bortsett fra i feriene. 

Norsk Viseforum har fra januar 2018 fått ny organisasjonsside, og organisasjonsstoffet som før sto på viser.no er nå flyttet dit. Her kan du få nyttig informasjon både for medlemmer og dem som ønsker å bli det.

Om innholdet:

Vi håper i framtida å kunne betale for artikler på disse sidene, men pr idag er det frivillig innsats som gjelder. Ingen av bidragsyterne får betalt for stoff eller bilder, men gjør det på fritida for å støtte visebevegelsen. En stor takk til alle som bidrar! Send gjerne stoff du også – til red@viser.no, og si for all del fra hvis du har lyst til å skrive plateomtaler! Vi trenger fler anmeldere og skribenter, da mengden nye viseplater som kommer ut er 4-doblet i forhold til for bare 5 år siden. Vi greier rett og slett ikke å få omtalt alle nye viserelaterte album som kommer ut.

By-konsert-skjema

Sida der du legger inn nye arrangementer. Klikk for å gå dit.

Om Hva Skjer-sidene:

Vi har tidligere lagt inn konserter ut fra pressemeldinger og bilder artister har sendt oss – men også visekonserter har eksplodert i antall, så det går ikke lenger. Vi har laget en side for å legge inn nye arrangementer og konserter, som du bruker for å promotere din egen konsert. Her kan du også legge inn et bilde i jpg-format (helst under 1 Megabyte i størrelse). OBS: Dette gjelder også for andre nordiske artister – legg inn konserter her!
En annen måte er å lage en Facebook-side for konserten – slik gjør du det. Så mailer du oss linken til den, dermed får vi importert den til kalenderen.

Hvordan sidene blir laget:

Sidene på viseforum.no er kodet slik at flest mulig skal kunne lese dem, også folk med mobiltelefoner og nettbrett. De er laget i WordPress, bortsett fra noen gamle artikler som fortsatt ligger i html (OBS: menyene på disse gamle sidene kan være utdaterte).

Vi bruker WordPress og Google for å se statistikk over besøket på sidene. Slike statistikk-tellere bruker «cookies» for å samle opplysinger om brukernes PC-type, skjermstørrelse, nettleser etc. Om du ikke ønsker å bli med i statistikken, kan du slå av cookies i nettleseren (men du kan da få problemer med enkelte andre sider som krever cookies, f.eks. nettbank).

– Har du synspunkter på dette eller finner feil på sidene, gi oss gjerne beskjed!
Mail til redaksjonen er red@viser.no.

Faste medarbeidere:

 

Norge-redaktør: Øyvind Rauset – mail

 

Per Jakob Skaanesmail

 

Trond Skarstenmail

 

Arne Ivar Hanssenmail

 

Karianne Arntzen – mail

 

Harald E. Ringåsmail

 

Ketil Fjeldmail

 

Sverige-redaktør: Ivar Sjögrenmail

 

Danmark-redaktør: Kim Ravn-Jensenmail

 

Dansk plateanmelder: Holger Bjørnholt-Finkmail

 


Copyright:

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. 

Det er lagt ut for å kunne leses på skjerm (+ evt. andre tilsiktede utnyttelsesformer). Bare spør oss om det er OK før du bruker det noe sted.

Uten særskilt avtale med Norsk Viseforum er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre straffeansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.