BESKJEDER

Om du ønsker å vedlegge bilder til bladet eller nettsida, kan du bruke epost:  red@viser.no.
NB: Beskjeder til Norsk Viseforum sendes direkte til  post@viseforum.no.