skrivemaskin
Mange skriver på en PC slik de gjorde på skrivemaskin. Da hadde man ikke fet skrift og kursiv, og måtte bruke VERSALER og understreking isteden. Det er det slutt på i våre dager.

Noen regler for skriving på viser.no og i bladet VISOR

Her er noen kjappe regler for skriving på viser.no og VISOR, og de gjelder egentlig for de fleste typer offentlig tekst. Journalister lærer slikt på kurs. God skikk og bruk på nettet gjelder også for skriving i bladet VISOR. Artiklene bør ha et felles utseende og ikke ulike formater for hver skribent. Les dette før du skriver artikler, så sparer du redaksjonen for masse korrektur!

Øyvind Rauset

Artikler

Reglene for artikler kan variere litt fra ett nettsted til det andre, men det gjelder å være konsekvent og følge samme form så leseren vet hvor hun skal finne det hun ser etter. Hos oss brukes disse reglene:

 • Overskrift: Bør være kort og konsis (unntak kan gjøres om det er en spsiell grunn til det). CD-omtaler: Om du bare bruker tittel og artist, er dette malen: Artist: Platetittel (aldri punktum etter overskrifter og mellomtitler).
 • IKKE SKRIV OVERSKRIFTER I VERSALER (STORE BOKSTAVER). Noen tror at det blir tydeligere, men nei. Leseforskning viser at tekst med kun store bokstaver er tyngre å lese. Dessuten: Leserne føler at du SKRIKER! Bruk heller fet skrift (se B-knappen over skrivefeltet) eller kursiv (I-knappen) for å utheve ord, og sett mellomoverskrifter med Overskrift 4 eller 3 (format-knappen oppe over skrivefeltet, der det står «Avsnitt»).
 • Ingress/innledning er noen FÅ linjer (helst 3–4, absolutt ikke over 10) slik som øverst i denne artikkelen. Det er en kort «smakebit» som gjør leseren interessert i hva som kommer, så bare å ta tekstens første linjer funker ikke alltid best. Å lage flere avsnitt med ingress så halve artikkelen kommer i fet tekst, er ingen vits (da forsvinner jo poenget med «innledning»).
 • Byline (ditt eget navn) setter du under ingressen. Ikke «Skrevet av…» etc., bare navnet!
 • Teksten: Unngå duplikatord og -beskrivelser. Les igjennom teksten etter at du har skrevet den. Har du brukt samme ord flere ganger i ett avsnitt eller sagt samme ting med litt forskjellige ord, stryk det ene. Ellers gjør redaksjonen det.
 • Titler på sangene er i Kursiv. Da trengs det ikke anførselstegn rundt. Navn på musikere og andre viktige folk på plata kan du evt ha i Bold (halvfet).
 • Les korrektur! Og les enda en gang. Vi får ofte inn CD-omtaler der setninger slutter midt i, eller mangler viktige ord. Dette er slurv, og øker jobben for leseren (om ikke redaksjonen oppdager det). Selv for vårt ørneblikk kan sånne feil slippe igjennom og det trekker ned hele nettsida.
 • Unngå oppramsinger. Prøv heller å få en flyt i teksten som gjøre det interessant å lese. Ikke alle titler på en CD må omtales.
 • Vær konsekvent. Skriv CD, ikke cd. CD’er og CDer er begge tillatt, men bruk én av dem, ikke begge. Sjekk språket ditt også for andre inkonsekvenser.
 • Karakter (1–6 noter) kan brukes om du vil i anmeldelser. Ikke gi noen begrunnelse for karakteren utover hva som står i artikkelen, med mindre du er i tvil om du skulle gitt ett tall istedenfor et annet.
 • Faktafelt: Før hadde vi egne faktaruter – de kommer kanskje tilbake. For tida bruker vi et eget felt nederst med innrykk og litt mindre skrift. Malen her er slik:

Artist: Platetittel (i kursiv), plateselskap, evt. utgivelsesår. Under dette kan du du ta med andre fakta, som artistens nettside, evt spesialbutikk de kan kjøpes i etc., slikt bør ikke stå i omtaleteksten. Ikke noen ren reklame, men forbrukerhjelp går an.

skrivemaskin
Mange skriver på en PC slik de gjorde på skrivemaskin i steinalderen. Da hadde man ikke fet skrift og kursiv, og måtte bruke VERSALER og understreking isteden. Det er det slutt på!

OK, da håper jeg dette er oversiktlig og greit å forstå. Følg reglene, så får vi en enhetlig form på plate- og bokomtalene, og leserne vil takke deg. Er du i tvil om noe, bare send oss en epost!


Generelle språkregler

…og dette gjelder all skriving, ikke bare hos oss!

 • Alltid et ordmellomrom etter punktum, komma, kolon etc (men aldri mellomrom foran disse!)
 • Understreking av ord er helt ute (tekstbehandlere har en U-knapp, men ikke bruk den)! Det hørte skrivemaskinen til (da man kun hadde én bokstavtype). På nettet brukes det ofte som tegn på at ordet er lenket opp til en annen side. I våre dager brukes fet skrift eller kursiv til å «understreke» noe.
 • Lillebjørn’s… Nei, apostrof i genitiv brukes bare på engelsk, på norsk skal det være: Lillebjørns konsert. Eneste unntak er når navnet/ordet slutter på s, og da skrives det slik: Ole Paus’ siste album.
 • Kolon (:) Betyr at nå kommer det noe viktig. Bruk gjerne stor bokstav etter et kolon. Semikolon (;) er en slags komma med større tyngde enn bare komma, og brukes ikke som erstatning for kolon. Dropp det om du ikke vet hvordan det brukes.

 


Publ.: 28. jan 2010, oppdatert feb 2019.