Jageren Svenner

Pt-petit: Jageren Svenner

I forbindelse med D-dagen 6. juni 1944 har Per Gunnar Bjørholt skrevet denne petiten, til minne om jageren Svenner som ble senket ved Normandie. Vi takker Forsvarets Marinemuseum for tillatelse til å bruke bildet av skipet.

Pt-Petit logoNår vi i Norge snakker om krigen, er det andre verdenskrig som selvfølgelig omtales. Det tar vi som gitt. Selv om det også var mye fælt her, slapp vi egentlig billigere enn mange andre land, bortsett fra i Nord-Norge. Det var i Øst-Europa det verste foregikk, og nabolandet vårt, Russland, hadde ufattelige tap av både sivile og militære. 

Pt – Per Gunnar Bjørholt

I Vest-Europa var det D-dagen, starten på de alliertes invasjon i Normandie, som innledet knusingen av nazistenes skrekkvelde. 6. juni 2019 er det 75 år siden først og fremst amerikanske, engelske, franske og kanadiske soldater med store tap kom seg i land. Den militære ledelsen hadde regnet med at det kunne ha vært vesentlig verre.

Det største norske tapet på D-dagen var senkningen av den norske marinens stolthet, den nye jageren Svenner. 34 av besetningen på 230 mann gikk ned med skipet, 2 briter og 32 nordmenn.

Båten var oppkalt etter en liten samling av holmer og skjær som ligger ute i Skagerrak, ved innseilingen til Stavern. Fyret på Svenner er monumentalt, og til stadig inspirasjon for en fjæresteinstrubadur. Visa Svenner fyr innleder visegruppa Skagerakkærnes første album, Fra Jomfruland til Færder. 

Mitt viselige engasjement i Svenner førte til et initiativ overfor kystlagene som bruker Svenner fyr i sine aktiviteter, for å prøve å få til en markering, kanskje en minneplate eller lignende om jageren Svenner, ute på Svenner i nærheten av Svenner fyr. Tross både brev og mailhenvendelse, hørte jeg aldri noe fra dem. 

Litt skuffet skrev jeg som en slags egenterapi, ei vise jeg kalte Jageren Svenner. Den handler om torpederingen av skipet, og omstendighetene rundt den. En stund etter tok jeg kontakt med Kjeld Lunde som er dirigent for koret Nordre Skur og Ballast i Sandefjord. Lunde er også en habil visesanger, og jeg hadde samarbeidet med koret tidligere, blant annet på dobbelt-CD-en Rødt album.

Han ville gjerne titte på saken, men mente at melodien jeg hadde laget ikke holdt mål. Lag en fransk vals, sa Kjeld. Etter litt frem og tilbake, blei jeg endelig fornøyd og sendte resultat til han. Like etter fikk jeg en entusiastisk tilbakemelding. En innertier!!

Men hvor lenge var Adam uti paradis? Det gikk ikke lenge før Kjeld atter tok kontakt. Dette går ikke, sa han. Melodien er den samme som en av Alf Cranners kjente viser. Au, au. Hele mitt skjøre tonale selvbilde falt sammen som et korthus. I min svarte fortvilelse tok jeg en telefon til Alf Cranner og spurte om lov til å bruke melodien hans. Vennlig, men bestemt, sa han nei, men takket for at jeg hadde spurt. Han fortalte også at hans stoff også tidligere var brukt av andre uten hans tillatelse, noe som selvsagt ikke er akseptabelt.

I skrivende stund, et par år etter den telefoniske samtalen med The grand old man innen norsk visekunst, er jeg fremdeles litt betutta over å ha dummet meg så kapitalt ut. Teksten på Jageren Svenner ligger der, med en lite passende original melodi, i et enda dårligere arrangement. Den venter på en fransk vals som ikke jeg får til. Og den 6. juni er det gått 75 år siden D-dagen.

Jageren Svenner 

Krigsskipet Svenner ble bygd under krigen, 
og så moderne som det kunne bli, 
likevel ble det på D-dagen senket, 
utenfor strendene i Normandie.

I førtifire var mørke år bak oss, 
og alle ønsket igjen å bli fri.
Første etappe var å ta tilbake, 
de brede strendene i Normandie.

Amerikanere, franskmenn og briter, 
og folk fra andre nasjoner tok i.
En hel armada av skip seilte stille 
med kurs mot strendene i Normandie.

Jageren Svenner var en av de mange, 
et lite under av teknologi, 
og skulle verne befal og soldater, 
utenfor strendene i Normandie.

Men en torpedobåt fra tysk marine, 
smatt frem da skipene seilte forbi, 
og en torpedo traff jageren Svenner 
utenfor strendene i Normandie.

Svenner ble senket. De fleste ble reddet, 
lykkeligvis er det riktig å si.
Ennå det ligger et vrak av en jager 
utenfor strendene i Normandie.

Send dine tanker til unge soldater 
som ofret livet mot et tyranni, 
og til de sjømenn som gikk ned med Svenner
utenfor strendene i Normandie.

 

Publ.: 4. juni 2019.