VISOR 1–11 forside-vifte

Bladet VISOR

Prenumerera/abonner

Prenumerera på den nordiska vistidskriften VISOR • Abonner på det nordiske musikkbladet VISOR. Pris: 100 kr pr år.

FOR Å ABONNERE / PRENUMERERA:
I Norge: Bruk dette skjemaet.
I Sverige og Danmark: Send en mail til redaktøren i landet der du bor
(se nedenfor).
Finland: mail til svensk redaktør – Island og Færøerne: mail til dansk redaktør.


AnnonsefolderAnnonsere i VISER?

Promoter deg selv som artist, reklamer for din nye skive, konsertturné eller et nytt prosjekt. 1/3 side koster bare 2000 kr, og du når fram til Nordens ivrigste vise-entusiaster.