12 utgaver av Viser no

Bladet Viser.no

Bladet VISER.NO kom ut med 14 numre fra 2008 til 2012 og var en forløper for det nyere nordiske bladet VISOR.

Det er mye å hente i gamle numre: Viser med noter og tekst, plateomtaler, kryssord og mange artikler som fortsatt er like aktuelle. Her får du alle bladene separat, eller du kan laste ned en fellesfil med alle 14 utgavene.

Leserne vil sikkert se noen fellestrekk med dagens nordiske blad VISOR. Det er ingen tilfeldighet, da det har samme redaktør (Øyvind Rauset). Klikk på forsidene for å laste ned enkeltnumre.

Forside nr 1 Forside nr 2 Forside nr 3 Forside Viser.no 4 Viser.no 5 Forside Viser.no 6 Viser.no 7 viser.no 8 Viser.no 9 forside viser.no 10 forside Viser.no 11 Viser.no 12 Viser no 13 Viser.no 14

Noen ting har endret seg siden bladene kom ut, bl.a viseklubb-oversikten på slutten av hvert nummer. Her har mye skjedd i årene etter, så ikke stol på dem…

Bladet ble nedlagt på Viseforums landsmøte i 2012.

Publ. 8. okt. 2017.