Rolf Lislevand: Scaramanzia

Tidligmusiker Rolf Lislevand har ga ut albumet Scaramanzia for en tid tilbake. Dette er tidligmusikk spilt på tidligmusikkinstrumenter. For albumet mottok Lislevand spellemannspris i klassen klassisk i 2015.

Per Jakob Skaanes

Rolf Lislevand er luttspiller og har spesialisert seg innen tidligmusikk og er et verdensnavn på tidligmusikk-scenen. Han virker som professor ved Staatliche Hochschule für Musik i Trossingen, Tyskland og bor for tiden i Verona. Fra 2013 har han vært gjesteprofessor og timelærer ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk ved UiA. Han har spilt med Jordi Savall i flere tidlige musikkensembler, Hesperion XXI spesielt. Han har også sin egen Ensemble Kapsberger.

Scaramanzia

Da Rolf Lislevand mottok spellemansprisen for albumet, markerte han en viss avstand fra å klassifisere Scaramanzia som klassisk, han understreket at det er mer barokk han spiller. Vel, Scaramanzia er et uttrykk som er komplisert å oversette. Det henspeiler på overtro, både fortryllelse og forbannelse, eller sort magi som når man stikker nåler i et bilde av en person for å påføre vedkommende smerten. Dette er en type gjentakende ritualer, kan hende repeterende, messende formularer som knyttes til bassfigurene som består av «repetition of a harmonic formula or a melodic theme om which one elaborates a set of variations, which were originally improvised», står det i hefte som følger med. Her har vi bass-ostinatet, en harmonisk, melodisk eller rytmisk gjentagende figur som ofte brukes i bassen.

Repertoaret på Scaramanzia beståer av verk for gitar og basso ostinato i Italia i det 17. århundre. Lislevand skaper et trolsk og moderne musikalsk univers, basert på musikk og improvisasjoner inspirert av Carbonchi, Corbetta, Granata, Pellegrini eller tradisjonell musikk.

Peker fremover mot Bach

En sentral bidragsyter til materialet på albumet, er Antonio Carbonchi som levde i Italia på 1600-tallet. Han ga ut en samling komposisjoner som heter Le Dodici Chitarre spostate. I denne samlingen finner vi stykket Scaramanze som har gitt navn til Lislevands album. Noe som er ekstra interessant her, er samlingens titte, for «12 gitarer». Carbonchi  har laget komposisjoner for opptil 12 gitarer sammen. Lislevand nøyer seg med tre gitarer, men følger Carbonchis anvisninger og lar gitarene være er stemt forskjellig, en liten i A, en større i E, og en enda større i C eller D i tillegg til en colascione. Hva har vi nå? Jo, musikkstykker skrevet og fremført på tempererte instrumenter. Ikke klaver, som hos Bach, men gitarer.

Scaramanzia har Lislevand med seg Thor-Harald Johnsen på chitarra battente og barokkgitar, Ulrik Gaston Larsen på barokkgitar og therobe, samt Bjørn Kjellemyr på colascione. For mer utdypende om tidligmusikk-instrumenter, se omtalen jeg skrev om Lislevands forrige album, Diminuito.

Mange av verkene benytter modale skalaer, til forskjell fra dur/moll-skalaer som er mest vanlig i vestens musikk i dag. Det gjør at vi av og til kan oppleve musikken litt utflytende da de ikke har samme «skjemaer» som vi er vant til.

Tidligmusikk

Betegnelsen tidligmusikk brukes grovt sett om musikk fra middelalder og renessanse, tidvis også barokk. Her er en utfyllende artikkel på engelsk: early music.

Der er dreiningen fra middelalderens hovedvekt på vokalmusikk, til i renessansen å utvikle seg mot mer instrumetalmusikk. Flere instrumenter kom til og man kan også spore en dreining fra hovedsakelig å være dansemusikk, ble også musikk brukt til å lytte til. I mange sammenhenger overtok instrumenter det man tidligere hadde fremført muntlig. Her lå fokuset først på instrumenter med samme register, senere fokuserte man på instrumenter som klinget fint isammen. Man begynte også å utnytte instrumentenes muligheter til ornamentikk i større grad. I tidlig-barokk tid befinner oss i en overgangsfase hvor man gikk bort fra kirketoneartene til fordel for dur/moll-skalaer. Fra «store «horisontale» flerstemmige komposisjoner, kom etterhvert «vertikale» komposisjoner med vekt på akkorder, spenninger og oppløsning av spenninger» (Østerberg og Bjørnerem Musikkfeltet, s. 22). Det er med andre ord mye som skjer.

Nettstedet Ballade.no har laget et todelt intervju med Rolf Lislevand på; Rolf Lislevand – fra alfabeto til improvisasjon, og Rolf Lislevand om autentisitet og historiske røtter i tidligmusikken. Dette er høyst lesverdig. Om du ønsker å vite mer om tidlig-musikk, kan du titte på sidene til Early music network, se på denne siden med endel Spørsmål og svar om tidligmusikk. Fra nettstedet tidligmusikk.no fant jeg en interessant artikkel om konsertliv i Norge på 1700-tallet. Og skulle ikke det være nok, kan du lene deg tilbake og høre Dr. Robin Rolfhamre holde en liten forelesning om tidlig-musikk. Viser.no har omtalt et par av Rolfhamres utgivelser.

Lytt til ScaramanziaTidal eller andre strømmetjenester. Kjøp CD eller last ned albumet hos Naxos.

Rolf Lislevand: Scaramanzia. 2015. CD. Naive records. Naxos records i Norge.