Robin Rolfhamre: Io e lei

Robin Rolfhamre spiller tidligmusikk. Han har gitt ut flere album med tidligmusikk fremført på instrumenter vi sjelden ser eller hører i dag.

Per Jakob Skaanes

Hvorfor tidligmusikk på et nettsted for viser? Populærmusikk fra barokken. Det er da ikke viser og heller ikke viserelatert, sånn direkte. Men kan det være viserelevant allikevel? Musikken er svært elegant i frasering og harmonisering samtidig som den er relativt enkel.

Robin Rolfhamre er tidligmusiker. Han spiller musikk fra barokken og før det. «Det  handler om å spille slik at det beveger folks følelser, om å formidler ordløse historier og følelser. Å utøve musikk bør handle om mer enn å spille notene riktig og musikalsk. Man bør også tilpasse musikken og seg selv. I den tidligmoderne perioden krevde publikum at musikeren skulle improvisere», forteller Rolhamre i en presentasjon på UiAs nettsider. Han driver med ikke-kommersiell formidlig av tidlig-musikk og arbeider til daglig ved Universitetet i Agder. Han har laget to korte youtube-snutter for  utøvere av gitar- og lutt-instrumenter. Den ene inneholder fire tips til måten man spiller på, og den andre om å finne frem det som er spesielt for en selv som utøver. Jeg skrev for noe år tilbake en omtale av Diminuito av Rolf Lislevand med mer utfyllende om instrumentene i tidligmusikk. Ta gjerne en titt på den når det gjelder instrumenter jeg henviser til.

Baroque lute music

Rolfhamres første album, heter Baroque Lute Music og kom ut i 2009. På Baroque Lute Music spiller Rolfhamre alene og utelukkende instrumentalt på en 11-strengers barokklutt. Her finner vi stykker av komponister som levde på 1500- og 1600-tallet. Et fåtall ser jeg også virket på 1700-tallet. Jeg vil trekke frem Passepied av David Kellner (1670-1732/3) som en foreløpig favoritt. Utrolig enkel og stilren og sammensatt av to temaer, så og si. Den varer i knappe 1’42».

Io e lei

Io e lei har Rolfhamre med seg Masterstudent på Klassisk linje Therese Winther Hagir på fiolin og Professor Dr. Roy Eriksen på opplesning mellom sporene. Denne kom i 2015 og Her presenterer Rolfhamre italiensk sekstenhundretallsmusikk for barokkgitar og colascione. Her er en liten presentasjon av albumet Io e lei. Musikken er her også komponert av folk som levde på 1500- og 1600-tallet. Flere endringer er å spore fra det første albumet. Flere av sporene er presentert som improvisasjoner, som er i tråd med tidligmusikkens idealer, og gode Rolfhamre er til ogmed kreditert med et egenkomponert spor, selve åpningssporet på albumet. Det er også interessant å merke seg at noen av sporene på albumet kan hende representerer et tidligmusikk-standardrepertoar. Spesielt en som heter Colascione Sfessaina av Kapsberger (1580-1651), er en jeg har hørt flere fremføre, et stykke som heter Capone av Antonio Carbonchi og Carlo Calvi (1600-tallet) og en annen som heter  Tarantelle går igjen hos flere av utøverne av tidligmusikk, blant annet Rolf Lislevand. Dessuten synes jeg Io e lei er noe mer krevende å lytte til da samspillet med fiolinen fordrer noen litt skarpe lyder. Litt som å være på kappleik med mye hardingfelespill. Dette oppveies i stor grad av det sjarmerende bonuskuttet på albumet.

Enkelhet i musikken

Det er enkelt i den forstant at det ikke er arrangert med mange stemmer, ikke kompliserte klanger eller vriene moduleringer. Det er så «rent» og tilgjengelig og mye av det kan vi som gitarister henge oss med på, i hvertfall rent teknisk om ikke så uttrykksfullt. Fraseringene og ornamentikken er fremmed i den forstand at vi trolig ikke ville kommet på å spille slik siden vi er i en helt annen tid med andre idealer enn i tidligmusikken. Det tror jeg er noe av styrken i å lytte til blant annet Rolfhamres spill. Her kan vi plukke opp mye som vi kan inkorporere i eget spill. Men fremfor alt kan vi nyte de flotte innspillingene.

Lutt på sørlandet

Rolfhamre arbeider for å spre kjennskap til tidligmusikk. Han driver nettstedet Lutt på sørladet. Her tilbyr han kurs og konserter, eller kanskje en forelesning, noen timer i å spille lutt. Mankan også finne informasjon om instrumentmaker som lager tidligmusikkinstrumenter. Rolfhamre har blant annet gitt ut en bok om Fransk barokkmusikk fra 1650 til 1700 Luttmusikk.

Tidligmusikk

Betegnelsen tidligmusikk brukes grovt sett om musikk fra middelalder og renessanse, tidvis også barokk. Rolfhamre har laget en forelesning om tidligmusikk som han har lagt ut på nettet, om man vil ha en grundig innføring i temaet.

Her er endringen fra middelalderens hovedvekt på vokalmusikk, til i renessansen å utvikle seg i retning instrumetalmusikk interessant. Flere instrumenter kom til og man kan også spore en dreining fra hovedsakelig å være dansemusikk, til at musikk også ble brukt til å lytte til. I mange sammenhenger overtok instrumenter det man tidligere hadde fremført vokalt. Her lå fokuset først på instrumenter med samme register, senere fokuserte man på instrumenter som klinget fint isammen. Man begynte også å utnytte instrumentenes muligheter til ornamentikk så smått. I tidlig-barokk tid befinner oss i en overgangsfase hvor kirketoneartene gradvis måtte vike terreng for dur/moll-skalaer. Det er med andre ord mye som skjer.

Nettstedet Ballade.no har laget et todelt intervju med Rolf Lislevand på; Rolf Lislevand – fra alfabeto til improvisasjon, og Rolf Lislevand om autentisitet og historiske røtter i tidligmusikken. Dette er høyst lesverdig. Om du ønsker å vite mer om tidlig-musikk, kan du titte på sidene til Early music network, se på denne siden med endel Spørsmål og svar om tidligmusikk. Fra nettstedet tidligmusikk.no fant jeg en interessant artikkel om konsertliv i Norge på 1700-tallet.

Lytt til Robin Rolfhamre på Tidal eller andre strømmetjenester. Selskapet Ein Mangfaldig Kar er på Facebook og Rolfhamre har en hjemmeside med mye spennende stoff.

Robin Rolfhamre: Io e lei og Baroque Lute Music.
CD, utgitt på Ein Mangfaldig Kar.