Rolf Lislevand: Diminuito

Den norske luttenisten Rolf Lislevand har fordypet seg i tidligmusikk, musikk fra senmiddelalder, renessanse og barokk. Tidligere har han gitt ut flere album med tidligmusikk. Han er nå aktuell med albumet Diminuito som inneholder komposisjoner fra den italienske renessansen på instrumenter vi ikke hører så ofte på P4 eller P1. På Musikkantikk på P2, vil du ha gode muligheter.

Av Per Jakob Skaanes

Tittelen Diminuito henspeiler på en av renessansens nyvinninger. Dette innebærer teknisk sett å forskjønne melodien ved å gjøre den mer blomstrende og fargerik gjennom fraseringer og ornamentikk, både melodisk og rytmisk. På Dimonuito begynner man natrurlig nok rolig og stillferdig for så å utbrodere mer og mer. Selv om man ikke er særskilt fascinert av tidligmusikk, er albumet er både melodisk og klangmessig spennende å lytte på. Lislevand har tatt for seg madrigaler, chansons og virtuos luttmusikk fra den Italienske renessansen. Blant komponistene kan vi nevne Joan Ambrozio Dalza (f. 1508), Diego Ortiz (1510-1570), enkelte er til og med laget av «anonym».

Tidligmusikk

Rolf Lislevand er for tiden bosatt i Verona og virker som professor ved den statlige musikkskolen i Tossingen i Tyskland. Han har fordypet seg i tidligmusikk, engelsk: early music.  Betegnelsen tidligmusikk brukes grovt sett om musikk fra middelalder og renessanse, tidvis også barokk. Der er dreiningen fra middelalderens hovedvekt på vokalmusikk, til i renessansen å utvikle seg mer instrumetalmusikk interessant. Flere instrumenter kom til og man kan også spore en dreining fra hovedsakelig dansemusikk til lyttemusikk.

I mange sammenhenger overtok instrumenter det man tidligere hadde fremført muntlig. Her lå fokuset først på instrumenter med samme register, senere fokuserte man på instrumenter som klinger fint sammen. Man begynte også så smått å utnytte instrumentenes muligheter til ornamentikk. I tidlig-barokk tid befinner oss i en overgangsfase hvor kirketoneartene gradvis måtte vike terreng for dur/moll-skalaer. Det er med andre ord mye som skjer.

Nettstedet Ballade.no har laget et todelt intervju med Rolf Lislevand på; Rolf Lislevand – fra alfabeto til improvisasjon, og Rolf Lislevand om autentisitet og historiske røtter i tidligmusikken. Dette er høyst lesverdig. Du kan også titte på sidene til Early music network.

Spennende instrumenter

Det er veldig artig å lytte til klangfargene i andre strengeinstrumenter enn de man vanligvis omgis av. Her er dyptklingende klimpre- og strykeinstrumenter og en annen måte å lage ornamentikk på. Som instrumentalister imponerer dette feltet stort. Særlig toneløpene Lislevand presterer.

Rolf Lislevand spiller lutt, (se også Wikipedia), barokkgitar (Wikipedia) og theorbe, en type langhalset lutt fra barokken. Giovanna Pessi spiller harpe, her Wikipedia om harpe. På clavichord, (her wikipedia), finner vi Michael Behringer. Bjørn Kjellemyr spiller kontrabass og colascione, en stor theorbe. Dette er et bassinstrument, theorbe var jo en lutt med forlenget hals for å få dypere toner. Marco Ambrosini spiller Nyckelharpe, se wikipedia. Thor Harald Johnsen spiller chitarra battente – «beating guitar» på engelsk. Den ligner på vanlig klassisk gitar, men den er som regel noe større og den var som regel strenget med fire stålstrenger. Lislenavd har fått låne Linn Andreas Fuglseth og Anna Maria Frimann fra Trio Mediaeval på vokal. Til slutt har vi David Matoral på perkusjon. Med andre ord et stjernelag av musikere.

Jeg finner det berikende og spennende å lytte til melodiene i tillegg til klangene og klangfargen i instrumentene, selv om Diminuito av opplagte grunner stiller visse krav til lytteren. Hvorfor synes jeg denne utgivelsen er så spennende? Dette er musikk som kanskje er litt fremmed for viser.no’s lesere. Jeg tror de fleste opplever det musikalsk berikende å lytte til noe som er såpass annerledes.

Melodiene er spennende, de er svært velspilte og instrumentene som brukes har en uvant klang. Den utvider mitt bilde av hvordan man spiller og hvilke lyder instrumentene gir. Kanskje man kan gjøre seg nytte av Lislevands løsninger i egne fremførelse også.

Her en kort biografi om Rolf Lislevand på engelsk.
Viser.no har også omtale av Trio Mediaevals  Folk Songs.

Rolf Lislevand: Diminuito.
Utgitt på Grappa musikkforlag.

Publisert: 25. jun 2010.