Robin Rolfhamre: Ego Sum

Albumet Ego sum presenterer smykker fra barokk-gitarens glansrepertoar hvor man tar i bruk et bredt spekter av spilleteknikker. Albumet har luttenist og tidligmusiker Robin Rolfhamre kalt Jeg er, intet mindre.

Per Jakob Skaanes

Robin Rolfhamre er tidligmusiker og arbeider til daglig ved Universitetet i Agder. Han spiller musikk fra barokken og tidligere.

I tidligmusikk handler mye om å improvisere, komponere og kan hende videreutvikle stykkene. «Det  handler om å spille slik at det beveger folks følelser, om å formidler ordløse historier og følelser. Å utøve musikk bør handle om mer enn å spille notene riktig og musikalsk. Man bør også tilpasse musikken og seg selv. I den tidligmoderne perioden krevde publikum at musikeren skulle improvisere», forteller Rolfhamre i en presentasjon på UiAs nettsider.

Jeg er

Ego sum presenterer Rolfhamre hva han betegner som smykker av komposisjoner for barokk-gitaren. Noen har Rolfhamre komponert selv, andre er komponert av Francesco Corbetta, Angelo Michele Bartolotti og Santiago de Murcia. Her er stykker for gitar med nylonstrenger og melodiøst spill. Rolfhamre presentarer også guitarra battente som har metallstrenger. Her spiller han melodi på en eller to strenger og lar de andre fungere som droner, litt på samme vis som man spiller på langeleik eller når man stemmer en gitar i dur. Det blir litt komplekse klanger av dette og jeg vil tro fans av Velvet Underground og dess like ville satt pris på sporene med guitarra battente.

Jeg foretrekker sporene med barokk-gitar. Mer vart og virtuost. Til slutt er det òg et spor med bassinstrumentet colascione sammen med barokk-gitar på spor 6 Tarantelas. Dette er hva man kan kalle en «standardlåt» innen tidlig-musikkens repertoar. Jeg har flere innspillinger av denne danselåta. Rolf Lislevand har gitt den ut på Scaramanzia. Det er riktignok snakk om akkordrekker og rytmer som man improviserer over, ikke en versjon av «samme» låta.

Nærhet til utøveren

Man hører at utøveren trekker pusten. Noen har kommentert at dette er distraherende og burde vært unngått på innspillinger på dette nivået, blant annet i en omtale av Scaramanzia av Rolf Lislevand i Classics today.com har dette vært nevnt. Det høres godt også på Ego Sum, men om man skal tenke seg fremføringssituasjonen i tidligmusikken, ble den gjerne fremført i mindre rom hvor man satt tett på utøverne, hørte pusten og bevegelsene, endatil duften av vinen de kan hende drakk. Slik kommer man nærmere en tidligmusikalsk kontekst ved at dette ikke er tatt bort. Jeg vet ikke om det er tilsiktet noen av delene, men det kan være fint å ha in mente.

Å spille lutt og gitar

Han har laget to korte youtube-snutter for  utøvere av gitar- og lutt-instrumenter. Den ene inneholder fire tips til måten man spiller på, og den andre om å finne frem det som er spesielt for en selv som utøver. Jeg skrev for noe år siden en omtale av Diminuito av Rolf Lislevand med mer utfyllende om instrumentene i tidligmusikk. Ta gjerne en titt på den når det gjelder instrumenter jeg henviser til. Se også nettstedet Early music muse, her er mye interessant stoff, videoer, instrumenter for salg og lenker.

Lytt til Ego sumTidal eller andre strømmetjenester.

Robin Rolfhamre: Ego Sum.
CD utgitt på EMK, Ein mangfaldig kar. Utgitt 2017.