CD – Ragnar Sør Olsen: Gå an!

Ragnar Sør Olsen: Gå an!

Passe ramsalt og med ærbødig respekt for den nære hvalfangerhistorien. Ragnar Sør Olsen har nok en gang klart å lage en tidsriktig historisk beskrivelse – denne gangen av hvorledes hvalfangerens hverdag kunne være. En god videreføring av Ragnar Sør Olsens historiske produksjoner fra sølvverk via olje og nå til den nyere hvalfangsthistorien.

Trond Skarsten

Ofte ser en at den nære historien ikke får den oppmerksomhet den fortjener før de som kunne gi detaljerte beskrivelser av personlige opplevelser og historiske detaljer er borte. Ikke så denne gangen. Ragnar Sør Olsen gir gjennom totalt 11 viser basert på hvalfangeren, hans minner og meritter et sjeldent innblikk i hvorledes dette var og kunne være. Her må komponisten ha brukt mye tid på grunnarbeidet og ikke minst samtaler med de som faktisk var med på dette eventyret som ofte gjorde gutter til voksne individer som tålte en støyt.

I innstikksheftet gir Ragnar Sør Olsen en grei oversikt over både hvalfangsthistorien frem til fredningen, og ved tekstene til den enkelte melodi en god sammenheng fra ung-gutten drar ut for første gang via Svend Foyn og Anders Jahre til tiden hvor dette industrieventyret var over.

Arrangementene passer fint til tidskoloritten og gir hele platen et folkelig preg – dette liker jeg godt. Jeg skal denne gangen ikke omtale hver enkelt melodi, da platen utgjør et hele hvor arrangementene i stor grad beholder samme tonale uttrykk og lydbilde. Jeg vil heller anbefale alle med tilknytning til eller interesse for den nyere hvalfangsthistorien – ikke bare Vestfold, det var mange fra «dalstrøka innafor» som også dro ut på hvalfangst i de vanskelige tiden etter siste krig – til å låne øre til denne platen og gjerne også benytte anledningen dersom Ragnar Sør Olsen og Røhsnes Jazzband skulle komme til en scene nær deg!

Med seg på denne platen har Ragnar Sør Olsen også Espen Gjelstad Gundersen og Guttorm Guttormsen.

Platen er innspilt i Audiopol Studio og produsert av Espen Gjelstad Gundersen. Lydbildet er meget klart og differensiert hvor vokal og øvrige instrumenter er fint balansert.

Jeg finner det ikke lett denne gangen å sette denne platen inn i et karaktersystem da den sannsynlig har høyest verdi som historisk dokument i den tradisjonelle visetradisjonen – flott fremført av musikere med både lang og solid forankring innenfor både den tradisjonelle visen, swingjazz og ikke minst som formidlere av en historisk gullgruve. Men en solid 5’er synes riktig generelt sett.

Ragnar Sør Olsen – Gå an!
2017 Grappa Musikkforlag as
GRCD 4572

Publ. i VISOR nr 11 og på nett 9. mars 2018.