Robin Rolfhamre: Cantigas de Santa Maria

Tidligmusiker Robin Rolfhamre har gitt ut et instrumentalalbum med Maria-hymner fra den iberiske halvøy. Albumet heter Cantigas de Santa Maria, sanger om Sankta Maria, Jomfru Maria, Guds mor og omhandler mirakler tilskrevet henne. Som tidligmusiker fremføre Rolfhamre melodiene på tidsriktige instrumenter.

Per Jakob Skaanes

Jeg forbinder Robin Rolfhamre mest med lutt og tidligmusikk. Han er tilknyttet Univeritetet i Agder og underviser blant annet i gitar og lutt der. Han har gitt ut flere album med komposisjoner fra før-barokk tid fremført på barokk-lutt og colasgione.

Middelaldermusikk er ofte fremført vokalt, slik som Trio Mediæval, eller med instrumenter spilt med bue. Strengeinstrumenter hvor man spiller med fingrene eller en form for plekter, plukkeinstrumenter, har gjerne en mer underordnet rolle.

Cantigas de Santa Maria spiller Rolfhamre på ‘ud/oud, baglama, psaltery og perkusjonsintrumenter. ‘Ud har ikke bånd på halsen, på lik linje med fretless bass eller fiolin og cello. Rolfhamre får dermed gode muligheter for å utfolde seg i det mikrotonale universet. Sammen med perkusjonsinstrumentene lager Rolfhamre et spennende rytmisk og melodisk-harmonisk landskap. Det kan kreve konsentrasjon og utholdenhet å lytte lenge til et noe fremmed tonespråk. Samtidig er det nydelig om man klarer bare å meditere over musikken.

Maurisk påvirkning

Musikken er fra senmiddelalder og den er muligens komponert av Alfonso X, konge i av Castilla, León og Galicia – svoger til prinsesse Kristina Håkonsdatter – på slutten av 1200-tallet. Vi befinner oss i spenningspunktet mellom latinske Europa og mauriske kulturen i Spania som viderebringer impulser fra den arabiske verden og Nord-Afrika. Hoffmusikken ble fremført av både vestlige og østlige musikere. Dette gir en orientalsk farge på musikken. I Rolfhamres tilnærming til dette materialet har han vært sterkt påvirket av østlige skalaer (maqamat) og tradisjoner. Han har også valgt å tilnærme seg materialet ufra vestlige referanser for å kunne la både øst og vest møtes slik tillfelle var for musikerne ved Alfonso Xs hoff, bemerker Rolfhamre i heftet som følger med albumet.

Vi vet naturligvis ikke nøyaktig hvordan den ble fremført, men vi har visse kilder som omtaler fremføring og spilleteknikk på instrumenter. Utfra dem kan man gjøre kvalifiserte gjetninger og derav tolkninger. Det er rimeligvis heller ikke er poeng eller mulig å fremføre musikken nøyaktig slik den ble fremført. Se mer om det i intervjuene med tidligmusiker Rolf Lislevand om autentisitet og historiske røtter.

Diktsamlingen Cantigas de Santa Maria

Sangene er hentet fra samlingen med samme navn Cantigas de Santa Maria. Den skriver seg fra fra 1200-tallet. I liner notene skriver Robin Rolfhamre, i min røffe oversettelse at «Cantigas de Santa Maria er et viktig stykke arbeid for dem som studerer middelaldermusikk på grunn av dens 420 galisisk-portugisiske skrevet på daglispråket og musikalsk nedtegnet som monofone – enstemmige – dikt, så vel som dets mange detaljerte illustrasjoner. Den var enten bestilt eller medforfattet av Alfonso X (1221-1284)».

Cantigas de Santa Maria er en yndet kilde for mange musikere. Gruppen Kalenda Maya, navnet muligens hentet fra en sang av den franske trubaduren Raimbaut de Vaqueiras, c. 1155–1205, har også spilt inn versjoner av materiale fra Cantigas de Santa Maria,. Du finner flere låter på albumene deres Mediaeval and renaissance music og Pilegrimsreiser. NRK laget et program fra deres turné i Spania, Musikk og mirakler. Tidligmusikk-legenden Jordi Savall har også gitt ut et album med materiale fra samlingen Cantigas de Santa Maria.

Viser.no har også omtalt Rolhamres album Io e lei, Baroque lute music og Ego sum. Her står det og mer om tidligmusikk og tilhørende instrumenter.

Du kan lytte til Cantigas de Santa Maria på Tidal eller andre strømmetjenester. Går man i fysisk butikk, kan man kjøpe Cantigas de Santa MariaLawostore i Oslo.

Robin Rolfhamre: Cantigas de Santa Maria. CD utgitt på Ein Mangfaldig Kar 2016.