Guttene bak Rødt album

Per Gunnar «Pt» Bjørholt: Rødt album

Undertegnede har stor respekt for komponister/forfattere som har mot og energi nok i seg til å utgi materiale som de tror på. Uten disse engasjerte enkeltindividene hadde den norske visefauna vært vesentlig fattigere.

Trond Skarsten

Dobbeltalbumet «Rødt album» er en slik produksjon hvor man over totalt 29 melodier ikke bare konsentrerer seg om kjærlighetens mange fasetter men også møter et stort mangfold av musikalske stilarter fra den mere rendyrkede vise via amerikansk roots-musikk til pop og folkemusikk i flere varianter. Visebegrepet er heldigvis stort og omfattende, noe som gir et vesentlig bedre spillerom for en produksjon av denne typen. Platen er utarbeidet i en periode på  2 år og kan vel sies å være et resultat av miljøet omkring Bamble Viseklubb. «Rødt album» er Pt’s – Per Gunnar Bjørholts – andre album.

Det vil ta for stor plass å omtale hver av de 29 sporene – da vil det være mere korrekt å se på helheten i produksjonen.

På albumet deltar en større gruppe musikere fra hele Østlandet, noe som selvfølgelig setter sitt preg på albumet og stilartene. Blant andre Erik Damberg, Nina Gromstad og Guttorm Guttormsen har vært sentrale. Platen er innspilt i studioet The Surgery i Porsgrunn samt Fristad studio i Larvik i perioden januar 2012 til september 2013. Innspillingsleder har vært Erik Damberg som med sin lange fartstid både som utøvende musiker men også som studioleder har hatt en vesentlig «finger med i spillet» på mere enn en måte.

Generelt er de musikalske prestasjonene solide, tekstene likeså, men helhetsinntrykket trekkes en del ned på grunn av vokalen som til tider låter noe surt. Enkelte av kuttene vil nok ha et bedre publikum fremført «live» på en viseklubb eller kanskje en lokal revy.

Denne produksjonen vil nok ha sin største appell til visemiljøet på begge sider av Oslo-fjorden selv om noen få komposisjoner så som «Den låste døren» fra CD nr 2 også vil kunne ha appell utover det lokale nedslagsfeltet.

Melodien «To Solvarme dager» er etter min vurdering albumets sterkeste produksjon med et fjellstøtt komp og fint driv selv om denne også hemmes av en noe svak vokal – noe som dessverre gjør at jeg ikke kan strekke meg lengre enn til en 4’er – men en solid en!

4 tonerPt – Rødt album
Pt.Vise 1401

Publisert: 24. jun 2014.