CD-omslag Ivar Thomassen

Ivar Thomassen: Særlig når timan e blå

Distriktmusiker, pianist, musikklærer og visedikter Ivar Thomassen (f. 1954) er ute med sin andre plate etter debuten i 2006, Attmed havet. Tekstene til Thomassen dreier seg som oftest om Finmarks natur, spesielt årstidene og været. Ikke til å undres over, hvis en har oppholdt seg i dette eksotiske fylket over noe lengre tid og kjent naturelementene på kroppen.

CD-omslag Ivar ThomassenArild Sundt

Thomassens nye plate virker ved første ”blikk” som et seriøst og gjennomarbeida produkt. Noen vil kanskje tenke at dette blir veldig mye årstid og vær. Mer interessant er om Thomassen klarer å formidle dette på en måte som når inn til publikum, også til oss som bor i det milde sør.

Generelt vil jeg si at visesangeren lykkes langt på vei, med en behagelig og rein stemme og tekster, om de ikke er så unike, som virker stort sett gode og personlige. Musikken som akkompagnerer sangene virker også profesjonell og kreativ. Erik Håkon Halvorsen (flygel m.m.), Asbjørn Ruud (gitarer), Marianne Halmrast (basser) og Sverre Gjørvad(trommer m.m.) er musikerne i produksjonen. Dessuten medvirker en rekke korister, noen bare med fornavn, kanskje Thomassens døtre?  I hele tatt en fin balanse mellom tekst og de ulike musikalske elementene. Dette tror jeg er ei plate som gir de fleste lyttere gode stemninger.

Vær og vind

Første sang, Klokkevise, har en god og tenksom tekst, men virker nesten litt feilplassert, og ikke i tråd med hovedtemaet på plata. Når bare to av 14 sanger skiller seg ut fra hovedtemaet, blir det kanskje litt haltende. To sanger, altså Klokkevise og den dypt seriøse og alvorlige Glemsel til trøst kunne kanskje vært spart til neste utgivelse.

Fra og med sang to finner vi tre sanger med vinter i tittelen, to sanger med vår og to sanger med høst i tittelen. Sommeren glimrer med sitt fravær. Litt pussig kanskje. Det fins jo fine sommerdager i Finmark fra tid til annen også.

Sang to, Vinterens vakreste eventyr, skiller seg ut. En sang med en god og fengende rytme, hvilket jo er passende når det er Finmarksløpet som skildres i denne sangen. NRK eller andre har her en låt som de burde legge på neste gang de skal skildre dette lange og harde hundeløpet. Her finner vi også den fine tekstlinja som er brukt i tittelen; …reisen blir som en våken drøm, særlig når timan e blå.

Neste sang, Vinter i København, skildrer følelsen av at denne storbyen merkelig nok både er kledd i vinterdrakt og med et stille og rolig liv som passerer: Lar livet puste langsomt ut mens tida fær forbi. Teksten har flere gode linjer og fast og fin form, men har også preg av litt for mange ord, litt mye dirkete tanker og lite mellom linjene.

Annerledes er det med neste sang, spor fire, Det våres, der refrenget med melodi og ordspill fungerer svært godt: Det våres / Det våres / D’e våres vår som kommer og går. Strofene er også rytmiske og poengterte, for eksempel Så våren den e også kommet hit / I går va den grå, men i dag e den kvit. Ja, har du ikke opplevd null grader og snø i juni vet du ikke hva det handler om.

Resten av sangene med vær- og vindtema er ofte gode å høre på uten at tekstene annet enn glimtvis har noen særlig poetisk verdi. Det blir for mange ord, for mange ordinære linjer og strofer, nesten litt naivistisk. Eks. Dagen svinner, det går mot kveld / Sola slutter å skinne (Fra Dagen svinner) – …den ene har en hvitvin / og den andre har en cola / og begge to ser ut som om dem trives her i sola (Fra Vår i Nyhavn) – Sneen den e kvit / og sola den e stor / D’e vinter nord i verden / her kor vi bor (Fra Sola e tilbake).

Sterke tekster

To sanger skiller seg positivt ut når det gjelder tekstkvalitet. Det før nevnte Glemsel til trøst og den lett ironiske CO2-valsen. Glemsel til trøst fungerer og er som sagt dypt seriøs og alvorlig. To barn Ibrahim (8) og Ingeborg (11) blir offer for krigens herjinger. Spesielt sterke og gode er følgende linjer: Men livet det e billig der kor krigens marked rår… og; På krigens marked synker livets aksjer jevnt og trutt / mens våpenprisan stiger uavbrutt. Ei fin og viktig vise.

CO2-valsen er også en sterk tekst med klar politisk profil, en sang med tjo og hei som harselerer over de stemmer som bagatelliserer de menneskeskapte klimaproblemene, mennesker som bare takker for den globale oppvarming som gjør …syden for heit / og vannstand’ i havet for høy. Refrenget et tett, fyndig og fengende;

Hei, hei, syng og vær glad
Karbondioksyd – kjære, takk skal du ha
for at drivhuseffekten e bra. 

Alt i alt er Særlig når timan e blå en hørbar og interessant plate. Den har noe ujevn tekstkvalitet, men med et par sterke og gode tekster som skiller seg ut fra resten av sangene som alle har ett hovedtema felles.  

CD: Ivar Thomassen – Særlig når timan e blå
Reflekt 2011 – NO EFY 1103