Logo - Nordnorsk Viseforum

26.-27. juni: Arrangørseminar og årsmøte i Harstad

Nordnorsk Viseforum innkaller til årsmøte onsdag 27. juni 2012. Og ikke bare årsmøte: De inviterer også til tidenes første arrangørseminar for arrangører, grupper og musikere i visemiljøet. Dette er gratis for medlemmer (kr 500 for ikke-medlemmer) og starter dagen før, 26. juni. Sted: Høgskolen i Harstad.

Logo - Nordnorsk Viseforum

Seminaret retter seg mot arrangører, grupper og musikere. Det vil gi nyttig input for eksisterende arrangører innen visesjangeren og for de som går med tanker om å etablere en viseklubb.  Det vil også fungere som et bransjetreff for visesjangeren, og flere har varslet at de kommer. Foredragsholdere er Lasse Lauritz Pettersen fra Buktafestivalen i Tromsø, samt NNVFs egen May-Tordis Simonsen (styreleder) og Anne Grete Seljebakk (daglig leder i Troms musikkråd). Emner er HMS, media/PR, motivasjon, økonomiske støtteordninger mm. NNVF disponerer noen få rom og vil muligens få tak i flere, så vær kjapp med påmelding – den må være inne før 1. juni.

Målgruppe: Medlemmer, konsertarrangører og andre. Seminaret er åpent for arrangører fra alle sjangere.
Tid og sted: 26.–27.juni  kl.11.00–11.00. Høgskolen i Harstad
Pris: Gratis for medlemmer – ellers kr 500.
OBS: Påmeldingsfrist: 1. juni 2012
Overnatting: Kan skaffes.

Påmelding til:
Nordnorsk viseforum, Postboks 123, 9252 TROMSØ
Tlf 776 55900—faks 776 55910
nordnorskviser.nopost@nordnorskviser.no – Last ned brosjyre (PDF).  Innkalling til årsmøtet (PDF).


P R O G R A M :

TIRSDAG 26. JUNI

KL. 11—16: ERFARINGER FRA BUKTAFESTIVALEN

ved Lasse Lauritz Pettersen
  • Presentasjon av innleder
  • Presentasjon av Buktafestivalen og hvordan de har bygd opp orga- nisasjonen
  • Profil og merkevare – hvordan de jobber med profilen og merkevaren i PR og markedskommunikasjon
  • Søknadsskriving: Erfaringer fra de ulike prosjektene de har utviklet og deres erfaringer med virkemiddelapparatet
  • HMS: Hvordan de jobber for å ivareta helsen, miljøet og sikkerheten til alle som jobber med festivalen vår
  • Motivasjon – om kunsten å være seg selv, hvordan man identifise- rer det unike i det man holder på med og hvordan man skal kommu- nisere dette til publikum, bransje, potensielle samarbeidspartnere, frivillige for å få oppslutning rundt kunsten sin osv.

LUNSJ KL.13.00

KL.16.00-18.00: MOTIVASJON OG MERKEVAREBYGGING

ved May-Tordis Simonsen
  • MAKE MY DAY!
  • Identitet og salg.

ONSDAG 27. JUNI

KL.10.00—11.00: TILSKUDDSORDNINGER TIL MUSIKKLIVET

ved Anne Grete Seljebakk
  • Tilskuddsordninger for konsertarrangører
  • Tilskudd til viseklubber/-band/-/grupper

KL.11.00—13.00 NNVFs ÅRSMØTE (for medlemmer).

 


Innledere:

Lasse Lauritz PettersenLASSE LAURITZ PETTERSEN
29 år, født og bosatt i Tromsø.
Har erfaring både som arrangør og utøver og har jobbet som artist-manager og med PR for plateselskapet Racing Junior og egen label, See Line Records. Har jobbet som produsent og administrativ leder for Buktafestivalen i fulltid siden 2007 .
Han har en bachelorgrad i Arts, Music & Entertainment Management fra Liverpool Institute for Performing Arts. Prosjektutvikler og styreleder i Samdrift KKF DA www.samdrift.no
Er spillende manager i Tromsøbandet Cazadores – www.cazadores.no

May Tordis SimonsenMAY-TORDIS SIMONSEN
Gründer og eier av kolturnæringsbedriften FUTT! Event & desgin as Markedsøkonom, utstillingsdesigner og kunst- og kulturformidler. Kreativ prosessleder, produsent, mentor og medmenneske.
Har arbeidet i bl.a. NRK og Braathens SAFE og produserer egne kunstprosjekter ved siden av sitt daglige virke. Innehar flere verv i forskjellige styrer i Nord-Norge. Representerer Høyre i Tromsøs kommunestyre og er Tromsø Høyres kvinnepolitiske leder.

Anne Grete SeljebakkANNE GRETE SELJEBAKK
51 år, fra Lenvik kommune, bor i Tromsø Har jobbet i Troms musikkråd siden 1985, daglig leder siden 2002. Utdannet innen økonomi, kunst- og kulturformidling og prosjektorganisering og ledelse ved Høgskolen i Tromsø/Universitetet i Tromsø. Sekretær for Nordnorsk viseforum og styremedlem/sekretær for viseklubben Spelt i Tromsø.

Publisert: 19. jun 2012.