Terje Aarset: Den nynorske songskatten

Boka Den nynorske songskatten omhandler historien bak 15 sanger fra det vi kan kalle nynorskens standardrepertoar innen visesang. Forfatter Terje Aarset gir oss en kulturhistorisk fremstilling av tekstene og tonene som har fulgt sanger som Den fyrste song, Blåmann, Fagert er landet med flere. Sangene er hentet fra perioden 1860–1931.

Per Jakob Skaanes

Glimrende bok med masse ammunisjon til mellomsnakket. Om man planlegger å fremføre en eller flere av disse visene, skulle man ha rikelig med stoff til mellomsnakket ved å bruke Aarsets bok om sangene.

Her har Terje Aarset greid ut om bakgrunn og annet som har med de nynorske sangene å gjøre. Her finner du historiene bak sanger som Blåmann, Mellom bakkar og berg, Å vestland vestland, Ung Åslaug og Det lyser i stille grender for å nevne noen.

Terje Aarset er førsteamanuensis i norsk språk ved Høgskulen i Volda. han har gitt ut en rekke bøker om litteratur, lokalhistorie og muskk. Han er dessuten «amatørmusiker» som han skriver selv i forordet til boka. Aarset har nøstet tråder og gravd fram mye jeg ikke var klar over når det gjaldt både tekstforfatter og komponist til disse sangene. I boken Den nynorske songskatten tar Terje Aarset for seg femten sanger fra den nynorske songskattens standardrepertoar fordelt på like mange kapitler. Ett kapittel til hver sang og hvert kapittel teller omtrent 10 sider med to spalter. Til sangene er det også noter med enkel arrangering for kor.

Tekstene og tonene

Kapitlene er organisert med en kort presentasjon av selve teksten til sangene, presentasjon av tekstforfatteren og til sist av komponist til tonen. Hvis det er flere melodier en sang har blitt sunget på, kommenterer han også det. Slik kan vi bli kjent med andre melodier vi ikke visste om fra før. Jeg var for eksempel ikke klar over at Ung Åslaug også har blitt sunget på både tonen Å kjøre vatten og kjøre ved og en svensk folketone.

Det er nesten litt dramatisk å følge fremstillingen av hvordan ulike toner har «kjempet» om å bli Melodien til tekstene med stor «M». Aarset har gått igjennom sangbøker helt fra tekstene så dagens lys til idag og undersøkt prosessen frem mot at det blir én melodi som er den som «hører» til teksten.

Likeledes når det gjelder tekstene. I faksimiler av de tidligste skrevne versjonene av diktene som senere har blitt sanger, kan vi se endringer og avvik fra dagens versjoner. Dette er ikke bare rettskrivning, men endringer som forfatterne har gjort, eller som sangbokredaktører senere har gjort. Noen ganger er endringene opplagte å skjønne fornuften i. Andre ganger kan man stusse litt.

I kapitlet om Blåmann får vi et innblikk i historien fra melodien kun ble notert som «ukjent opphav» til komponisten så smått ble tilkjent melodien og gjort kjent for almennheten. Aarset har gjort et godt arbeid for å spore opp Anne Haavie og gi henne en plass komponisten bak denne nydelige melodien.

Aarset kommenterer også melodiene og notene til melodiene slik de har vært nedtegnet og utviklet seg. I kapitlet om Ung Åslaug viser han hvordan melodien er forenklet og endret i sangbøker fra nyere tid. Det dreier seg om trioler fremfor sekstendeler i takt 1 og 10 på «Aslaug» og «soli» i første verset. i originaloten fra 1906, sto det sekstendeler, men i senere sangbører er det notert trioler isteden her. Skal man synge den i kor, blir det nok lettere å synge triolene enn sekstendelene. Om man derimot er folkesanger og synger solo, kan muligens sekstendelsversjonen være mer virkningsfull. Slikt er utrolig interresant å kjenne til når man har med disse sangene å gjøre.

Vakre illustrasjoner

Fremstillingen prydes med mange flotte og ikke minst interessante illustrasjoner. For eksempel har han i kapitlet om flere av sangene, lagt ved den første håndskrevne teksten til visa i faksimile. Andre utgaver av sangene i sangbøker har han også tatt med. Dessuten er det malerier og fotografier som også gjør fremstillingen mer fargerik og levende. Boken inneholder i tillegg en lang liste over tonesamlinger, salme- og sangbøker, anvendt litteratur som kan være gull verdt for visesangere og andre som ønsker å grave dypere i både den nynorske og andre sangskatter vi har.

Terje Aarset: Den nynorske songskatten.
Utgitt på Fagbokforlaget A/S. Innbundet, 205 sider.

Publisert: 17. feb 2010.