Shira Etana: Spiel Klezmer

Klezmerensemblet Shira Etana er en gruppe bestående av fire musikere som har spesialisert seg på klezmermusikk. De fire medlemmene har med en variert musikalsk bakgrunn tilført musikken mye. De er ute med sitt debutalbum, Spiel Klezmer som absolutt har blitt et lyttverdig stykke håndverk.

Per Jakob Skaanes

Jeg er usikker på når gruppa Shira Etana så dagens lys. De tidligste sporene etter dem på verdensveven er omkring 2005. Da deltok Shira Etana blant annet på Klezfest i London i 2005. De må ha gjort en god jobb, for de fikk invitasjon til å delta igjen året etter. De deltok også i NRKs Kjempesjansen 2006 hvor gevinsten ble en sum penger som gjorde at de kunne spille inn CD og reise på turné i Russland. De har holdt flere konserter blant annet i Synagogen i Trondheim og under Jødiske dager arrangert av Det Mosaiske trossamfunn i Oslo.

Shira Etana teller fire musikere. På fiolin har vi Leoni Abrahamsen Kohn. Hun er tredjegenerasjons jødisk innvandrer og hun har studert fiolin ved Musikkhøyskolen i Oslo. Hun har lengst fartstid i bandet i den forstand at hun i en alder av tretten startet et band som etterhvert skulle bli til Shira Etana. På klarinett finner vi Kirsti Jacobsen. Hun har ferdigstilt en bachelor ved musikkonservatoriet i Trondheim og har jobbet som distriktsmusiker i Narvik. Marianne Halmrast med bachelor fra jazzlinja i Trondheim, spiller ståbass, mens Anne Sørtømme trakterer accordion. Hun har en master i Musikkvitenskap fra NTNU hvor hun fordypet seg i mongolsk strupesang og folkemusikk. Hun studerer for tiden komposisjon ved konservatoriet. Med andre ord har de en variert bakgrunn som har kunnet tilføre musikken mye.

Klezmer

Klezmer refererer ifølge Store Norske leksikon til jødisk instrumentalmusikk som kan spores tilbake til 1500-tallet. Den oppsto opprinnelig som akkompagnement til dans ved forskjellige anledninger. Denne ble påvirket av rom-folkets sigøynermusikk. Askenasiske jøder fra brakte på 1800-tallet denne instrumentalmusikktradisjonen med seg til Amerika hvor den ble videreutviklet i møte med blant annet jazz. Musikken ble spilt mye frem til 2. verdenskrig. I de senere årene har interessen for klezmer tatt seg betraktelig opp igjen og man ser atter flere utgivelser. Typisk besetning i klezmer-band kan være fiolin, trekkspill/cimbalon, kontrabass og gjerne tre og messingblåser som klarinett og trombone.

Ta gjerne en titt på sider om Klezmer på Wikipedia eller et nettsted viet klezmer som heter Klezmershack.

Spiel Klezmer

Låtmaterialet er hovedsakelig av ukjent opphav, muntlig tradert. Skikkelig folkemusikk med andre ord 🙂 Som nevnt over, handler klezmer i stor grad om instrumentalmusikk. Så også på dette albumet. Shira Etanas bandmedlemmer spiller flott, med veldig god dynamikk slik at de klarer å få ekstra mye ut av melodiene og arrangementene. Instrumentalistene er dyktige, det er ingen tvil om det, de virtuose og toneløpene på de raskeog rytmiske låtene går unna lekende lett og de mer langsomme, sjelfulle partier og og melodier beherskes på et vis som beveger en.

Spor nummer to, De Mechaje, har blitt en soleklar favoritt så langt. Kanskje den er mer umiddelbar for dem som ikke er kjennere av sjangeren. Jeg falt ihvertfall for den og spiller fele til denne og føler meg som et selvskrevent medlem av besetningen. Grunnen til at jeg liker den så godt, er nok at den er relativt enkel i oppbygningen og med klart adskilte A- og B-temaer. Lett å forholde seg til for noviser 🙂 Allikevel, dyktigheten til tross, er det ikke så uventet at man kanskje savner en vokallåt etter mye instrumentalt velspill og såre toner. Da er det kjærkomment at de har lagt inn et spor med vokal i det Spiel Klezmer nærmer seg slutten, som det første ekstranummeret nesten 🙂 På låta Nigun synger eller nynner samtlige i bandet med på en sår og sjelfull melodi som siger langsomt avgårde.

I tillegg til intrumentene, musikernes dyktighet og gripende melodier, vil jeg legge vekt på det rytmiske og taktmessige. Jeg har latt meg begeistre av å sitte og lytte til hvordan man markerer takten. Jeg tror ikke det er “skeive” eller asymmetriske takter, men det er litt uvant hvor man markerer, altså hvilke taktslag som vektlegges og hvilke som ikke vektlegges. Hvis man finner glede i å lytte etter slikt da. På spor 6 med navn Kiever Freilach (???), er det for eksempel et parti med kun kontrabass og fiolin. Bassen markerer ulike taktslag mens rytmen klimpres på en slags pizzikato på fiolinen. Sånt er morsomt å lytte til.

Dette er et artig album som utmerker seg i floraen av norske utgivelser gjennom stilarten Klezmer. Samtidig er det velspilt og godt håndverk. Kan hende vil enkelte synes det er litt for fint, litt glatt uten rusk. Da er det forfriskende å høre klarinettisten trekke pusten og knappene på trekkspillet kneppe litt i de partiene hvor det ikke høres så mange andre instrumenter 🙂

Du kan lese mer om Shira Etana på nettsidene til Du store verdenFolkemusikk.no og NRK.

Shira Etana: Spiel Klezmer. Utgitt på Etnisk Musikklub. Shira Etana er å finne på Myspace og de har oppgitt adressen til en hjemmeside, men jeg har ikke klart å komme inn på den. Du kan dessuten lytte til dem på Wimp.

 Publisert: 15. okt 2010.