Sang i Norge - bokomslag

Sang i Norge – Den nye skolesangboka

I 2010 er det 97 år siden Mads Bergs Skolens sangbok kom ut og ble skolens sangfundament. Nå har den fått en avløser i Sang i Norge. Det har kommet mange vise- og sangbøker i årenes løp, men ingen har vært rettet mot skolen slik den nye Sang i Norge, ifølge utgiverne. Samtlige ordførere og skoler i det ganske land har fått et klassesett av Sang i Norge slik at lærerne har en verktøykasse med sanger de kan bruke.

Per Jakob

Per Jakob Skaanes

bokomslag

Sang i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i VestfoldMusikk i skolenRikskonsertene og Norsk Noteservice AS. Bakgrunnen for prosjektet er den manglende allsangen i skolen i dag. Det ønsket de å gjøre noe med. Sang er sunt for kropp og sjel! Redaktørene valgte sanger ut fra erkjennelsen av at om boken skal bli brukt og sangene sunget, må folk ville synge sangene som er å finne i den. Folk skal finne sanger de kjenner, sanger de har hørt og ikke minst sanger de får lyst til å lære. Mer konkret finner vi sanger fra den gamle norske sangskatten, populære sanger fra nyere tid og ikke minst fremmedkulturelle sanger som innvandrerminjøene kjenner til. Balansepunktet befinner seg i kryssningen mellom tradisjon, aktualitet og kvalitet. Målsettingen er å gjenreise (all)-sangen på skolen og blant norske borgere igjen. Vi kan ikke takke dem nok for initiativet!

Sangene i boka

Boken teller 576 sider. Den er organisert bolkevis etter tema. Første tema er Dagen. Her finner vi sanger som for eksempel Fader Jakob, Blå salme, Aftenen er stille, Kveldssong for deg og meg og Morning has broken. Siden følger Året, Kjærlighet, Livsvisdom, Fred og frihet etc. Både for en lærer som skal finne sanger til bruk i skolen og for folk som skal lete frem sanger de kan bruke til store anledninger og festdager, vil ha nytte av denne inndelingen. Det som slår meg er at jeg som har spilt meg igjennom et utall sangbøker, finner så mange norske sanger jeg ikke visste om i denne samlingen. De utenlandske kan jeg tilgis for ikke å kjenne til på et vis, men som norsk trubadur og folkemusiker ikke å kjenne flere enn jeg gjør, er pinlig.

Her er selvfølgelig flest av sanger de fleste vil kjenne til. I en bok med omkring 500 sanger fra over 50 land, er det klart det er mye kjent og mye ukjent. Mange er kjente nyere populærsanger og viser/populærsanger av mer klassisk kaliber som Blowing in the windBreda dina vida vingarVid Stranden og Crescendo gågata. Slike kan være et flott materiale til allsang for ikke så erfarne forsamlinger. For visesangere er det imidlertid flott med en samling som også inneholder såpass mange sanger som kan utfordre og innebære at man bryter nytt land. Det er for meg en styrke med denne boken.

Sangene har i all hovedsak melodilinje med besifring. Toneleiet er valgt ut fra at sangene skal være behagelige å synge og enkle å spille. De fleste sangene befinner seg i C-, G-, D-, A- og F-dur. Men flere er òg besifret i C-moll og Bb-dur. Dette medfører noen grep nybegynnerne vil streve med. Det er et grepkart for gitar bak i boken hvor alle dur-, sjuer-, moll-, mollsjuer- og dim-akorder er tegnet opp.

Vil du heller kompe på ukulele og ikke kjenner alle akkordene, kan du titte på grepkart for ukulele her.
Dette er på engelsk og beregnet for ukulele stemt en tone lavere (aecg) enn det som er vanlig i Norge (hf#da), ha det in mente.

Gode innholdsfortegnelser

Hvem husker ikke strevet med å lete seg frem til en bestemt sang man nesten husker tittelen på, kanskje litt av hvordan den begynner og muligens hva den handler om. Utgiverne av Sang i Norge har tatt denne type utfordringer til seg og laget flere registre over innholdet i boken. Leter du etter sanger i Sang i Norge, vil du med stor sannsynlighet treffe blink om sangen befinner seg i boken. Den er utstyrt med svært gode registre over sangene. Du finner en alfabetisk innholdsfortegnelse sortert etter tittel og førstelinje, deretter er det en alfabetisk liste over utenlandske sanger sortert etter kontinent og land. Det er også en alfabetisk oversikt over samiske sanger og tekster. Du finner og tematisk sortering av sangene etter overskrifter som dagen, historiske og  fortellende sanger, Planter, dyr og miljø, for å nevne noen. På nettsiden www.skolenisang.no, er det også mulig å søke på komponist og forfatter.

Eget nettsted med lydspor og ekstrastoff

På nettstedet www.sanginorge.no kan du finne mer informasjon om prosjektet bak boken Sang i Norge og enda mer spennende, du kan finne mer informasjon om sangene som er i boken, høre opptak av dem og finne stoff om tekstforfattere og komponister som er representert i utvalget i Sang i Norge. Disse er kort presentert og det er linker til deres egne hjemmesider eller informasjonssider om dem. I sangarkivet kan du søke på sanger som er å finne i boken. Dette er veldig flott da enkelte av oss ikke leser noter, og om vi leser noter, vil vi støte på barrierer da enkelte av sangene i boken ikke har melodilinje.

Jeg tror denne er et fint tilskudd til allsangen både på skolen og i mer “festlige” sammenhenger. Den er i A5-format og kan fås som heftet bok eller med spiralinnbinding. Jeg vil tro spiralinnbindingen letter bruken av boken på piano og skåner den for hardhendt bretting på fest. En 500 siders bok i A5-format med heftet rygg tror jeg vil by på utfordringer dersom boken skal være i hyppig bruk.

Sangbøker er kulturell kapital!

Sangbøker er som gullgruver å regne. De skal man samle på og benytte enhver anledning til å bruke. De inneholder sangskatter man kan kose seg med i lystig lag og i tunge stunder, og når man skal finne noe fint å opptre med. Derfor vil jeg oppfordre enhver til å ta en titt på de andre sangbøkene vi har omtalt på viser.no, der er mange flotte samlinger av enkeltartisters sanger, folkeviser og samlinger med mange viser hentet fra forskjellige steder slik som Sang i Norge. For den som liker et rikt utvalg av sanger vil jeg fremheve samlingen Verden i sang – sanger på kryss og viser på tvers redigert av Thor Bjørn Nerby og Per Arne Olsen. Denne har riktignok en viss overlapping med Sang i Norge, men en noe mer internasjonal profil. For dere som synes det er trist at praktverket Norsk Visebok ikke har blitt gjenutgitt, kan Sang i Norge være en god erstatning, skjønt det er overraskende liten overlapping mellom disse.

Sang i Norge er utgitt av Norsk Noteservice AS. Den kan bestilles i enhver bokhandler eller noteforretning eller direkte fra Norsk Noteservice AS.

Prisen er 249,- for den heftede utgaven og 289,- om du ønsker utgaven med spiralinnbinding.

Publisert: 20. feb 2010.