Ole Høiland – mestertyv og utbryterkonge

Det finnes ulike helteskikkelser som har satt seg opp imot øvrighet og almenn lov og rett. De har lurt både hvermann og myndighetene, brutt seg inn i det mest sikre av alle bankhvelv og fått med seg penger ut igjen. Om de har blitt pågrepet, har de jammen meg klart å rømme fra fengselet også. Alf Christian Oddane har skrevet biografien Ole Høiland – mestertyv og utbryterkonge.

Per Jakob Skaanes

Jeg hadde ventet flere Robin Hood-trekk over Ole Høiland som har blitt en røver-helt med viser og sagn spunnet omkring sin person. Ole lærte av sin mor at det var riktig å ta fra dem som hadde mye når man selv ikke hadde nok til å klare seg. Ole Høiland gikk enda lenger, han stjal både fra dem som hadde mye og fra dem som knapt hadde til det daglige brød.

Lettflytende språk og underholdende fremstilling

Alf Christian Oddane har valgt en kronologisk fortellerform som begynner med fødsel ved Høiland på  Bjelland i Agder i 1797 og ender med selvmord på Akershus festning i 1849. I mellom kryr det av fantasifulle tyveriraid, et og annet uekte barn, fengslinger og påfølgende rømninger med tyveriet i Norges bank som høydepunkt i karrieren. Dette var det største tyveriet i Norges historie helt til NOKAS-ranet i Stavanger!

Høiland selv har gikk sine biografer en takknemlig oppgave på nettopp det feltet med sin kriminelle oppfinnsomhet og kløkt. Oddane gjengir flere originalkilder som rettdokumenter, avhørsprotokoller og til og med korte brev Ole Høiland skal ha skrevet til fengelsvokterne som hilsener han har lagt igjen like før han rømte. Disse er utrolig morsomt skrevet. Det er mange fine bilder og illustrasjoner i boken. Disse er tegnet av Oddanes nevø. Språket i boken flyter lett, det er nesten skjønnlitterært i formen. Oddane har flettet inn avsnitt hvor han kommenterer hva Høiland tenker i ulike situasjoner og tilløp til dialoger forekommer også i fremstillingen. Dette bidrar til å gjøre boken svært tilgjengelig. Samtidig mister man noe faglig tyngde ved å ta seg friheter på denne måten. Stoffet kan bli noe anekdotepreget på dette viset.

Høiland på  Agder

Det som gjør denne boken spesielt aktuell for Egde, må være Høilands tilknytning til Agder. Den første tredjedelen av boken omhandler Høilands barndom, oppvekst tidlige kriminelle løpebane på Agder. Vi får innsyn i imponerende tyverier fra rikfolk og rømninger fra fengsler, samtidig som vi blir kjent med de mest usle og simple tyverier fra de fattigste mennesker som attpåtil bare hadde gjort ham godt. Her er mange fine bilder og beskrivelser av diverse Ole Høiland-huler i omegnen. Fine steder å gå på tur til kanskje?

Om kildehenvisninger

Kildene skal blant annet være til hjelp for leseren om denne ønsker å finne mer ut om det en kildereferanse omhandler. Oddane har i stor grad benyttet fortellinger, kirkebøker og rettsprotokoller. Det er få steder disse er oppgitt eksplisitt i teksten. Jeg synes mange av hans poenger og detaljer er svært interessante og skulle gjerne lett videre i kildene, men det er noen ganger vanskelig å gjøre. Oddane har og benyttet Wikipedia som kilde flere ganger. Dette nettstedet kan enhver gå inn og redigere etter eget forgodtbefinnende, for deretter å søke opp siden og bruke den som kilde for en eller annen påstand.
Dette til tross, Oddane har laget en underholdene bok som er rik på  opplysninger om Høiland. Han er en dyktig forteller og evner å  skrive en levende og spennende fortelling av Høilands liv.

Alf Christian Oddane: Ole Høiland – mestertyv og utbryterkonge. Innbundet, 156 sider. Pris 298,-. Utgitt på eget forlag 2009.