Omslag
Begynnerkurset Nai! var tidlige første CD i det større kurset "Gresk for begynere".

Helt gresk?

En stor del av visefolket har lagt sin elsk på Hellas. Flere ganger i året arrangeres det viseturer til de greske øyer i regi av visebevegelsens perpetuum mobile Kalle Zwilgmeyer, og det annonseres kurs og andre kulturreiser for viseentusiaster tid om annen. Derfor tenkte vi at et par begynnerkurs i gresk kanskje kunne være verdt å omtale.

Linda Dahle
Omslag
Begynnerkurset Nai! var tidlige første CD i det større kurset «Si det på gresk».

Schibsted har i sin smartspråkkurs-serie Gresk for begynneregitt ut to nye kurs: Si det på gresk, og Nai!. Begge kursene inneholder CD og temahefte med minigrammatikk.

Schibsted har i sin smartspråkkurs-serie Gresk for begynneregitt ut to nye kurs: Si det på gresk, og Nai!. Begge kursene inneholder CD og temahefte med minigrammatikk.

I smartspråkkurs-serien finnes kurs på flere språk både for nybegynnere og viderekomne. Det er moro å lære noe gresk før du reiser til Hellas. Om disse kursene ikke akkurat instruerer deg i å føre lengre samtaler med grekere om verken bouzouki, baglama eller ouzo, så står du iallfall bedre rustet i forskjellige situasjoner du nødvendigvis havner i.

Temaheftene i greskkursene er delt i to. Første del inneholder dialoger på gresk og norsk, de samme som på CDene. Andre del av heftet er en kommentardel med oversikt over bøyningstabeller i grammatikk, uttale, alfabet, tall, dager og måneder. Jeg anbefaler at du blar igjennom denne delen først, og gjør deg kjent med den. Her er endel hjelp å finne om du står fast. Den kunne kanskje med fordel stå først i temaheftene.

Si det på Gresk

I dette kurset finner vi fire CDer med 42 dialoger mellom Aleka og Elias. Den første CDen i dette kurset, var tidligere språkkurset Nai!.
Det er umulig å oversette setningene ord for ord mellom gresk og norsk. Derfor kan det være vanskelig for en nybegynner å forstå betydningen av hvert ord, så hver dialog må jobbes mye med. Det kan av og til føles frustrerende å måtte lete etter betydningene når en i tillegg strever med alfabetet og lydene. Ordliste/glossar finnes ikke, og dette er nok et pedagogisk virkemiddel for å lære språket i ”naturlige” sammenhenger. Jeg vil nok gå til anskaffelse av en ordbok for å slippe en del av frustrasjonene. Dialogene omhandler hoteller, restauranter, tog, buss, hvordan finne fram etc.

Et aber med temaheftet, gjelder skriftstørrelsen. Du skal ha gode øyne for å lese dette. Større skrift hadde vært en fordel. I særlig grad gjelder det alfabetet som står først. Her er liten skrift og i tillegg er den noe utydelig. Alfabetet står i tillegg i kommentardelen med klar og tydelig skrift. Mange av opplysningene står oppført to ganger i kommentardelen, uvisst av hvilken grunn.

Dialogene står i heftet skrevet på gresk på venstre side og norsk på høyre side. Du kan greitt følge med og forstå. Under gresk dialog står i tillegg ord og uttrykk som er plukket ut av teksten. Noen av uttrykkene er oversatt til norsk. Dialogen leses først gjennom, deretter ord og uttrykk som skal gjentas. Dialogen leses deretter en gang til, og det gis tid til ”din versjon” av den greske setningen. Dette fungerer fint. En kan oppleve at det går noe raskt, men med øvelse går det bra!  Si det på gresk fungerer veldig fint som en innføring i gresk. Det er moro, og en lærer relativt raskt.

Nai! – ny utgave

Består av en CD og temahefte. Heftet inneholder samme kommentardel som  Si det på gresk. Schibsted har tidligere utgitt kurset Nai!. Når forlaget nå har utgitt  Nai! med opplysning på omslaget om at dette er ny utgave, regner jeg med at det er det opprinnelige kurset med endringer. Men dette framstår som et helt annet kurs. Den opprinnelige utgaven av Nai!, er nå den første CDen i språkkurset Si det på gresk. I den nye utgaven er skriften fin og tydelig. Dette var virkelig en forbedring. I dialogdelen er ord og uttrykk som repeteres, fjernet. Jeg savner nok den. Her står kun dialogene igjen hvor du skal repetere. Det er tildels lange og vanskelige setninger, og det går raskt. Dette fungerer sikkert svært bra for viderekomne. Når man er så god, må dette være et flott kurs å ha ”kun på øret” i bilen for eksempel. Heller ikke er det lenger nødvendig å sitte med tekstheftet foran seg når språket sitter såpass godt.

Men kurserien kalles ”Gresk for begynnere”. Jeg tror den som vil begynne å lære gresk, raskt vil gi opp her. Riktignok står det i forordet at kurset passer til deg som har et passivt ordforråd, men ikke tør snakke språket. Dette kunne med fordel stå utenpå kurspakka, det er for seint å lese det når kurset allerede er åpnet.

Som kurs for viderekomne, vil Nai! – ny utgave fungere godt. Farten i dialogen er i overkant høy. Samtalene ville være like naturlige om tempoet ble satt noe ned. Hvis man har et visst ordforråd inne fra før, vil dette kurset fungere godt.

Si det på gresk koster 1499,-.
Gresk for begynnere: «Nai!» koster 399,-.
Utgitt på Schibsted forlag.

Publisert: 3. jan 2010.