Beth A. Kolle: The Scandinavian Folk Harp

I Norge fikk bondeharpa eller folkeharpa sin renessanse på 1980-tallet med Sverre Jensen og Tone Holbækmo og gruppa Kalenda Maya. Siden da har flere instrumentmakere begynt å lage bondeharper. Disse instrumentene kan vi høre på CDer og på konserter da de blir brukt til akkompagnement av folkeviser og viser. De har en vakker forsiktig, litt klimprete klang. Her omtaler vi en bok med folkemelodier arrangert for bondeharpe. (-> English below)

Per Jakob Skaanes

Beth A. Kolle er en amerikansk harpespiller som synger på norsk, svensk og gælisk. Hun har gjort promoterinsturnéer for folkeharpe i Norge i 06 og i 08. Disse har fått navnene HARPA 06 og HARPA 08. Turnéen i 06 resulterte i en CD-utgivelse med Scandinavisk og Keltisk materiale fremført på folkeharpe. CDen heter Harpa – Back to the old country. Du kan lese mer om den her. Beth Kolle opptrer i forskjellige sammenhenger, blant annet med et populært folkrock-band fra Seattle som kaller seg Crookshank. Kolle har fortalt at hun elsker skandinavia og tradisjonell musikk fra skandinavia. Som nordmann, blir jeg varm om hjertet nor jeg hører slike toner 🙂 Hva like smigrende er, er at Beth Kolle har samlet 17 folkesanger og -melodier fra sandinavia i en bok med navnet The Scandinavian Folk Harp.

Boken har et innledningskapittel hvor Kolle presenterer den skandinaviske bondeharpa og gir en kort innføring om skandinavia og tradisjonsmusikk herfra som boken inneholder. Det er 17 sanger og melodier her. Hver sang og melodi presenteres med hva slags melodi dette er og til hvilken bruk sangen eller melodien tradisjonelt har. Eksempelvis kan dette være sangdans, vuggesang, dansemelodi (polser, reinlender etc.) eller gånglåt/gangar. Kolle oppgir komponist eller opphavsmann til melodiene og sangene i de tilfelle denne er kjent. Sangene i boken er gjengitt med “originaltekst” og en engelsk oversettelse gjort av Beth Kolle. Oversettelsene må jeg si er gode, langt over bare bare å gjengi innholdet i sangene. Jeg er rimelig god i norsk naturlig nok, og passe god i engelsk så min evne til å vurdere hennes engelske gjendiktninger er rimeligvis begrenset, men så langt jeg kan vurdere, har Kolle gjort et godt stykke håndverk i oversettelsene. Hun har og laget en hjelpeliste til uttale foran hver sang.

Det er en rekke polser, reinlender og slikt her. Hvis man vil høre lydeksempler på disse, er det litt vrient å finne kanskje. Jeg kan nevne noen; Seljefløytelåten, Firetur fra Nes – Romerike, Tantoli, Åttetur fra Asker, Gaaer jeg udi skoven fra Danmark og Gånglåt från Appelbo for å nevne noen. Mer kjente sanger som Ung ÅslaugTrollmors vuggesangJosefins Dopvals av Roger Tallroth (Som blant annet har opptrådt endel med Annbjørg Lien), Trondheimsvisa Nidelven er bland de man kan finne på iTunes om man vil lytte til hvilke melodier boken inneholder. Kanskje Spotify eller Wimp kan være veien å gå.

De fleste melodiene går i toneartene C, G og F slik at dere med bondeharpe som ikke kan hurtigstemmes om, må nok stemme opp f-en eller ned H-en på enkelte av sangene. Mye av melodimaterialet går i naturtoneskalaer, så det kan være en fordel å stemme opp enkelte toner her og der, men det oppgir Kolle forut for hver melodi samtidig som hun oppgir toneart. Her er noter med melodilinje, av og til enkle harmonier i diskanten og basslinje for venstrehånd. Vanskelighetsgraden i boken strekker seg fra begynner til viderekommen. Boken kan således være en fin samling med sanger harpespillere kan øve seg på.

Etter min vurdering er The Scandinavian folk Harp en fin anledning til å bli kjent med enkelte sider av skandinavisk tradisjonsmusikk. For dem som spiller harpe spesielt, men og for andre er det fint å gjøre seg kjent med utvalget i denne samlingen. For skandinaver er det en samling av melodier og sanger som vi også kan gjøre oss bedre kjent med. Jeg er svært stolt av at en folkeharpe-spiller fra Seattle har laget disse sangerne og melodiene til en bok som hun har kalt The Scandinavian folk Harp.

Dersom dere skulle like flere idéer og innspill på hvordan man kan variere arrangementene på melodiene på harpe spesielt og hvilket som helst instrument generelt, har jeg omtalt en god bok som heter Music theory and arranging techniques av Sylvia Woods. Dersom dere spiller bondeharpe og er sugne på innspille og idéer til flere spilleteknikker, er det en god DVD som heter Harp beyond the basics av Laurie Riley. Denne har jeg og omtalt på Viseforums nettsider. En bok med råd og tips enhver harpespiller kan ha med seg, heter The harpers handbook og er skrevet av Laurie Riley. Dersom dere vil høre et glitrende eksempel på hvor fint folkeharpe kan låte, søk på Den yndigste rose med Tone Hulbækmo på iTunes og last den ned. Fantastisk smektende spill på bondeharpe hun oppviser her. Om du skulle være interessert i flere nettsider viet folkeharpe, kan du titte her.

The Scandinavian Folk Harp er utgitt av Beth Kolle.
81 sider, 17 sanger/melodier. Pris: 25$.
Kolle har en hjemmeside hvor du kan bestille boken.


 

English:

The Scandinavian Folk Harp, by Beth A. Kolle

Harp is an instrument mostly associated with classical music and and elegance. Elegant it is, harp is an instrument that people has been playing in many hundred years. The oldest harps found, are from 1200 B.C. The harp is an instrument that you will be able to make nice music on even if you are a beginner. It is easy to create nice sounds on a harp. On our website we have reviewed some tutorials and books about the folk harp and a couple of song books with melodies arranged for harp to inspire people to play this wonderful instrument.

Per Jakob Skaanes

Beth A. Kolle is a harper who sings in Norwegian, Sweedish and Gaelic. She har also been promoting the folk harp in Norway recently with the tour HARPA 06. In may 08 she is back on a new tour called HARPA 08. The tour in 06 resultet in a CD with Scandinavian and Celtisk material performed on folk harp. The CD is called Harpa – Back to the old country. You can read more about the CD here. Beth Kolle also performs with the hot folk-rock band from Seattle, Crookshank. Kolle tells that she loves Scandinavia and Svandinavian music. As a Norwegian, I love to hear that. Beth Kolle has edited a songbook with Scandinavian tunes and songs.

The Scandinavian folkharp starts with little chapter about the folk harp in Scandinavia and an introduction to the book with information about Scandinavian traditional songs. What kind of folk music this book contains? There are 17 tunes here.  Each song and melody is given a short presentation, what kind of melody it is, and to what use is the tune. Examples here can be different kinds of dancing tunes, lullaby, walking tune and so on. She also tells who, in case they are known, has written it. The lyrics are translatet into English by Beth Kolle. As a Norwegian speaking person who is not so very clever in English, but not bad either, I think translations are very good. I like them. Kolle has also written about pronounciations before every song.

If you want to hear sound examples on the melodies Kolle has arranged, you will probably find them on iTunes and places like that. I made a quick search for these: Ung Åslaug (Young Åslaug), Trollmors voggesang (Trollmothers lullaby), Josefins dopvals (Josephin’s Waltz) by Roger Tallroth, Nidelven, and a lot of traditional melodies that are difficult to find on the web.

Kolle writes what kind of scale the song is played in too. For instance, the first melody, is played in a Lydian mode. The rest of the tunes are Natural scales in traditional music. It is an other mode than kinds of music we are accustomed to elsewhere. The arrangements of the melodies are from beginner to upper intermediate level. The keys are usual C, G and F. But sometimes there are sharps and flats in unusual ways compared to other kinds of traditional music. There are melody lines someties with harmonies for right hand and bass lines in the arrangements. I think The Scandinavian folk Harp is a great way to be familiar with some parts of the Scandinavian traditional music by playing through the songs in this book. For Scandinavian it is a great collection of melodies and songs that we also can be more familiar with. I am very proud that a harper from Seattle have been dollecting these songs and dances and made a dollection out of it.

If you would like some ideas to vary your performance of different melodies and songs on your harp, there are one book and one DVD that might be helpful for the intermediate harper Music theory and arranging techniques by Sylvia Woods. If you like more practical help, the DVD Harp beyond the basics by Laurie Riley may help to develop your harp play. There is also a book with tips and advices that may be useful for every harper, The harpers handbook by Laurie Riley. If you want to hear a great example on hoe beautiful the Norwegian folk harp can sound, search for Den yndogste rose with Tone Hulbækmo on iTunes and sownload it. It is just lovely!
For those who are interested, here you will find many interresting folk harp links.

The Scandinavian folk Harp is published by Beth Kolle.
81 pages. Visit Beth A. Kolles homepage. She also has a lot of other interesting books. They can be ordered here.

Publisert: 24. jul 2010.