Bokomslag

Våre arveord – etymologisk ordbok

Etymologi er vitenskapen om ords opphav og betydning. Arveord betegner de eldste ordene i språket vårt, de som har lengst historie. Kan en etymologisk bok om arveord ha noe for seg for visesangere og folkemusikere? Tjaaa, det kommer vel an på interesse og hvilket felt av visens mangfoldige verden man befatter seg med. Er man interessert i eldre materiale eller de enkelte ords betydning, vil en etymologisk ordbok kunne være til svært god hjelp.

Per Jakob Skaanes

Bokomslag

For dem av oss som er språkinteresrerte og for dem av oss som interesserer seg for eldre viser, folkeviser og ballader, vil jeg tro en bok om etymologi kan tjene som et svært hensiktsmessig redskap i til fordypning i tekstene man skal fremføre. Ikke alle uforståelige ord i eldre viser og ballader er arveord naturligvis. Mange ord vil kan hende ikke forklares slik at tekstene kommer deg nevneverdig nærmere heller. Men på lik linje med grunnforskning, vil en konsultasjon med Våre arveord kunne gi deg en langt mer solid grunnfjell å stå på når det gjelder tekstforståelse og en solid ballast kunnskap til mellomsnakk om ordene i (folke)-visa. Jeg benyttet den senest i dag i forbindelse med omtale av en bok om bruremarsjer for å finne mer ut om ordet brudhlaup.

Kunnskapsmettet og systematisk murstein

Våre arveord er en nyutgivelse av boken med samme navn fra 1999. Boken er imidlertid såpass omarbeidet at det må kunne karakteriseres som en selvstendig utgivelse. Våre arveord er skrevet av Harald Bjorvand som er professor i germansk filologi ved Universitetet i Oslo og professor emeritus i sammenlignende indoeuropeisk språkforskning Fredrik Otto Lindeman.  Boken er en murstein på 1470 sider, og er bygd opp med en systematikk og ryddighet av de sjeldne. Arveordene er de eldste ordene i språket vårt. De fleste har historiske beslektede former i de andre germanske og indoeuropeiske språkene. Det innebærer at vi i de fleste tilfellene finner historisk beslektede former i de andre germanske og indoeuropeiske språkene. Typiske arveord er slektskapsordene bror, datter, far, mor. I motsetning til lånord som sjarm, sjekk og sykkel er disse ordene nedarvet fra det indoeuropeiske grunnspråket.

Våre arveord har forfatterne prioritert å skrive mer inngående om våre eldste ord og gå i dybden fremfor å legge vekt på antall ord. Dette gjør at boken ifølge forfatterne ikke må forstås som en tradisjonell etymologisk ordbok. Det er mer en samling vitenskapelige essays om våre eldste ord. I Våre arveord har forfatterne som følge av dette kunnet legge frem en rekke nye etymologier, blant annet for ordene sjel og elske. Sammen med en ny kritisk analyse av arveordenes etymologi legger forfatterne fram en mengde nytt språkmateriale, særlig fra indoeuropeiske språk som hettittisk, tokarisk, armensk og de keltiske språkene. Boken inneholder også en systematisk oversikt og behandling av alle beslektede former i de gamle og de moderne germanske språkene, blant disse finnes også en lang rekke former fra våre gamle runeinnskrifter.

Samtidig har de på grunn av denne grundigheten måttet utelate en rekke avledninger av de behandlete grunnordene og mange gamle ord som man ikke har kunnet gi noen sannsynlig forklaring på. Her henviser de til Falk og Torp Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog 1903-06 (Gjenutgitt i 1991 og fremdeles tilgjengelig på Bjørn Ringstrøms antikvariat) som er det naturlige verket å se Våre arveord i lys av.  Den mest åpenbare forskjellen mellom disse to verkene, er at i Våre arveord har forfatterne valgt å begrense antall oppslagsord i selve teksten og skrevet mer om hvert enkelt ord fremfor å legge seg på en knappere leksikonstil om et større antall ord. I tillegg har de som nevnt trukket veksler på et langt større språkmateriale. Bakerst i Våre arveord har forfatterne imidlertid laget en ordliste hvor man kan lete opp ord som er behandlet under et annet  oppslagsord da mange av artiklene inneholder mye stoff om mange flere ord enn selve oppslagsordet. Boken inneholder dessuten en oversikt over ordbøker, samleverker, tidsskrifter og serier.

Dersom man heller ønsker en lettere bok om ord og uttrykk i språket vårt, vil jeg heller tro at Katta i sekken av Kjell Ivar Vannebo eller Ordomord av Sylfest Lomheim kan være verdt en titt. Disse henvender seg nok til en bredere del av befolkningen og krever heller ikke så mye innsats for å få utbytte av.
Våre arveord er et kunnskapsmettet verk hva våre eldste ord og deres opprinnelse angår.

For språkinteresserte, for lærere i språk, andre humanistiske fag eller personer som arbeider med folkeviser og kulturhistorie, vil Våre arveord representere en uvurderlig hjelp til å nøste tråder i betyninger og opphav til ulike ord. Samtidig er det for språkinteresserte spennede å sitte og bla i denne boken. Jeg skulle tro Våre arveord kunne by på mang en god leseropplevelse. Svært grundig og kunnskapsmettet.

Våre arveord av Harald Bjorvand og Fredrik Otto Lindemann.
Innbundet, 1430 sider. Kr 645,- kr.
Utgitt i 2007 av Institutt for sammenlignende kulturforskning, Novus forlag.

Publisert: 3. jan 2010.