DVD-omslag

Mine første feleslåttar: Kurs-DVD i fele og hardingfele

Den første opplærings-DVDen i hardingfele er kommet på markedet. Forlaget Felespelaren med Vidar Underseth som primus motor har gitt ut en DVD med instruksjon i hele 42 slåtter man kan lære seg (21 slåtter for fele og 21 for hardingfele). Det er for ordens skyld folkemusikk på fele og hardingfele man lærer å spille, ikke klassisk musikk. English version

Per Jakob Skaanes

Hardingfela er Norges nasjonalinstrument, selv om den er relativt ny i Norge, og har begrenset utbredelse. Skal man lære å spille på dette instrumentet, er man stort sett henvist til å bo i nærheten av et spelemannslag. Flatfele er det noe lettere med. I spelemannslagene lærer vi etter mester-svenn-metoden. Spelemannen spiller slåttene og eleven hermer. Man lærer via øret og øynene ved å lytte til det som blir spilt, og man ser på fingersetting og buestrøk.

DVD-mediet har muliggjort en utvidelse av dette. Det eksisterer en rekke instruksjons-DVDer på markedet for mange instrumenter. Jeg har hatt et stort utbytte av Pete Seegers 5-string banjo-DVD, Lillebjørns gitartime, og en DVD i irsk bouzouki, da jeg ikke har noen lærer i bouzouki i nærheten. Nå også opplærings-DVDen for hardingfele.

«Mine første feleslåttar» er lagt opp slik at vi ser spelemannen i helfigur forfra, i tillegg til en egen rute på skjermen som zoomer inn gripebrettet på fela. Dermed får vi med oss buestrøkene og vi kan studere fingersettingen nøye. Slåttene begynner med svært enkle melodisnutter på én streng, og beveger seg over til slåtter hvor melodien krever at man veksler mellom to strenger for å spille den. Buestrøkene er enkle og forutsigbare. Det er stort sett spill på en streng av gangen, tidvis klinger nabostrengen med. Det er ikke mye dobbeltgrep etter hva jeg kan se og høre. Mulighetene skulle med andre ord være til stede for mestring uten altfor mye strev. Har man en datamaskin, kan man skrive ut notene til slåttene i tillegg til at man også kan se det samme på datamaskinen som via DVD-spilleren.

Skal man plukke på noe, kan vi innvende at det er litt vanskelig å se fingersettingen i ruten hvor det er zoomet inn mot gripebrettet.

Skal man understreke noe veldig bra, kan vi peke på en stor fordel med denne DVDen, som jeg ikke har sett på andre instruksjons-DVDer. Det er at man kan velge mellom tre hastigheter for avspilling av slåttene, og beholde tonehøyden. Lyden forringes noe ved redusert hastighet, men det skulle ikke gjøre noe. Gevinsten er avgjørende i at man kan spille med selv om man ikke klarer standard tempo, og spille så mange repetisjoner man bare orker uten å trøtte ut læreren. Jeg lærer å spille hardingfele selv for tiden, så jeg har rikholdig bakgrunn for å uttale meg om saken. Et artig innslag er at flere av slåttene innledes med et slåttestev som ei jente synger. I tillegg ser vi eksempler på dans til flere av slåttene ved filminnslag av ungdommer som danse til – i dongeribukse fremfor bunad for anledningen?

DVDene kan ikke erstatte lærer, men er et godt supplement til en lærer, og kan oppveie for begrenset tid med lærer. Vi må gjøre oppmerksom på at Mine første feleslåtter ikke inneholder noe om stemming av fele rent bortsett fra at Vider Underseth demonstrerer hvordan fela skal være stemt i spor 1. Buestrøk og annet grunnleggende om fele som sådan, er det en fordel å kjenne til før man begynner å bruke denne DVDen. Dette er viktig å gjøre oppmerksom på, både i rettferdighet overfor DVDen, og for potensielle kjøpere. Men dette er et godt kjøp for dem som vil ha et supplement til felelærer.

Vidar Underseth: Mine første feleslåttar
Forlaget Felespelaren, Nybømarka 17, 6011 Ålesund
DVDen kan bestilles her: Tlf (+47) 70 15 09 10 Mobil (+47) 92 68 55 16 – Epost.
Kr 350,- + sendingskostn.

Forlaget har også en hjemmeside.