Endelig blir padda ansett som kapabel skisseblokk for melodier og sanger i Cubase.