Trio Mediaeval: Worcester ladymass

Tidligmusikkensemblet Trio Mediaeval har funnet frem en 1200-tallsmesse til ære for Vår frue. Albumet A Worcester ladymass er en messe til Guds mor, jomfru Maria.

Per Jakob Skaanes

Trioen har tidvis vært en kvartett, men stor sett har det vært tre kvinnestemmer å høre i Trio Mediæval. Ensemblet består per dags dato av Anna Maria Frimann, Linn Andrea Fuglseth og Jorunn Lovise Husan. Trio Mediæval har fremført middelaldermusikk, tradisjonmateriale fra Norge, Sverige, Island, samt musikk komponert for ensemblet. De synger rett på tonen, klokkelkart, uten vibrato, som er noe av middelaldermåten å synge på. Lydbildet er skapt av kun tre stemmer. Lytt godt etter på spor 19. Jeg måtte sjekke. Jeg var helt overbevist om at de hadde med et orgel der, men  det er stemmene som lager tonen. Utrolig stilig!

Marimesse fra Worcester

 I et Benediktinerkloster i Worcester finnes en rekke manuskripter og fragmenter fra middelalderen, deriblant til en messe til Vår frue. Messen skrev seg fra det 13. århundre, altså 1200-tallet. Enkelte deler manglet da messen skulle rekonstrueres. For å bøte på det, henvendte man seg da til komponist Gavin Bryars som har komponert nytt det som manglet i messen. Dette dreier seg blant annet om en credo-del og en Benedicamus Donino-del.

På albumet fremfører trioen livlig, flerstemt sang som jeg undret meg over da jeg hørte det første ganger. Da jeg leste i heftet som følger med CDen, fikk jeg svar på undringen. Her skriver musikkolog og middelalderkjenner Nicky Loseff at flerstemt, kompleks sang var viktig for munkene ved dette klosteret.

A Worcester Ladymass er i hovedsak en messe i anledning merkedagen for Maria himmelfart 15. august. Så har man arbeidet seg videre derfra. Det er interessant å lese i heftet om sammenstillingen av «messen».  Blant manuskripter, fragmenter og nedtegnelser av liturgiske sanger, satte man sammen en messe til guds mor. I en messe er det deler som leses opp. Disse blir sunget på denne messen. Man har og brukt middelalderliturgi og moderne katolsk liturgi for å gjenskape messen. Les mer på ECMs sider.

Maria, Guds mor

På en runestein fra den første misjonstid står å lese «Gud og Guds mor hjelpe sjelen». Den man først henvendte seg til, var Maria, Guds mor og menneskenes mor. Kjernen i Mariadyrkelsen var alltid: «Du fødte den som skapte deg. Den som himmelen ikke kan romme, har du båret i ditt liv». På 300-tallet kom Maria til å spille en viktigere og viktigere rolle i teologi og trosliv, og i Efesos i 431 ble det stadfestet hennes posisjon som Guds mor, Gudføderske «theotokos».

I middelalderen vokste mariadyrkelsen til store høyder og enkelte følte det var for voldsomt å bed til Maria, guds mor. Derfor henvendte de seg til Marias mor, guds mormor. Det er hele fire dager til minne om Maria på den norske primstaven, og en til minne om hennes mor, Anna, «Guds mormor».

Vi kan og få en fornemmelse av hennes posisjon gjennom alle Vår frue-kirker man møter på, særlig i Europa. Notre-dame de Paris er kanskje vårt mest berømte bygg til ære for vår frue.

Worcester Ladymass på Athos

Den Gresk-Ortodokse kirkens helligste sted, nest etter Jerusalem, kanskje, og deres «svar» på Vatikanet, er Den autonome munkerepublikken Athos. Athos er paradoksalt nok viet Jomfru Maria, skjønt om hun kom på besøk ville det nok vært utfordrende å komme dit. Her får kun menn adgang, 100 ortodokse og 10 ikke-ortodokse per dag. Det eldste klosteret heter Megisti Lavras og er 1000 år gammelt og opprettet av Athanasius av Athos. Jeg og trubadur Tore Thomassen (som ga ut albumet 10 inspirert av denne turen), ville være skikkelig uskikkelige, så vi brakte med oss albumet med Trio Mediæval og en liten Music Angel og satte oss i klostergården for å nyte kvinnestemmene. Vi ble overrumplet av en munk, og mista trua, nær sagt. Vi var ihvertfall ikke tøffere enn at vi skrudde ned lyden og lot som ingenting. Men vi hadde gjort et gerilja-fremstøt med vakre kvinnerøster inne i mannsbastionen på Athos. Respekt!

Lytt til albumet på Tidal eller andre strømmetjenester.

 Jeg har omtalt flere album innen tidligmusikk på viser.no.

Trio Mediæval: A Worcester ladymass. ECM 2011. Naxos er distributør i Norge.