Hanne Juul

Nytt Hanne Juul-stipend

Den nordiske viseskolen i Kungälv ble i 30 år ledet av Hanne Juul, og har nylig opprettet et eget visestipend i hennes navn. Dette er hva de sier på sin hjemmeside:

Nordiska folkhögskolan inrättar Hanne Juul-stipendium

I trettio år har Hanne Juul lett ett banbrytande arbete och byggt upp Nordiska Visskolan till att bli nordens främsta utbildning för visartister. Nu inrättar Nordiska folkhögskolan ett stipendium i hennes namn. Stipendiet ska gå till en ung visartist som fört visan framåt. Stipendiaten offentliggörs den 27 april 2019.

Nordiska Visskolan startades 1987, på initiativ av vissångerskan och pedagogen Hanne Juul. I trettio år har hon lett ett banbrytande och inspirerande förnyelsearbete i visans tjänst och byggt upp Nordiska Visskolan till att bli nordens främsta utbildning för visartister. Med sitt arbete har hon starkt bidragit till att det nordiska kulturarvet visan inte bara bevaras utan även utvecklas och vitaliseras. Den roll hon spelat för visan som konstform, och inte minst för de över 600 deltagare som utbildat sig vid Nordiska Visskolan, kan inte överskattas.

I anslutning till Hanne Juuls pensionering inrättar Nordiska folkhögskolan, där Nordiska Visskolan har sin hemvist, ett stipendium i hennes namn.

Hanne Juul-stipendiet på 5000 SEK, utdelas årligen under perioden 2019-2029 till en ung artist som fört visan som uttrycksform framåt. Stipendiaten utses av en kommitté där Hanne Juul, linjeledaren för Nordiska Visskolan och en representant från Nordiska Folkhögskolans styrelse ingår.

Det första Hanne Juul-stipendiet delas ut den 27 april 2019, under en ceremoni i samband med Nordiska folkhögskolans årsmöte. Då offentliggörs den första stipendiaten, som också håller en offentlig stipendiekonsert i Nordiska Folkhögskolans hörsal samma kväll kl 18.00.

 

Publ: 10. feb. 2019.