NVF landsmøte 2019

NVF-landsmøte i Bergen med fokus på framtida

Norsk Viseforum avholdt landsmøte i Bergen i helga 26.–28. april med delegater fra alle landsdeler – selv om tre ble forhindret på grunn av SAS-streiken.

Øyvind Rauset

Fredagskvelden før møtet startet var det samling på konsert i kjellerlokalet til det populære utestedet BarBarista. Kveldens hovedartist var Bergen Viseforums leder Nicolay Leganger med bandet deMotiverte, etterfulgt av en flere timer lang åpen scene med både lokale og tilreisende artister – og med høy kvalitet i tekster, melodi og framføring. Det hele ble streamet på direkten og ligger nå ute som videoer på Bergen Viseforums Facebook-side.

Den sentrale delen av landsmøtet inneholdt ingen overraskelser eller konflikter underveis. Medlemskontingenten blir den samme i 2020 som nå, men det ble stilt spørsmål om forholdet mellom kontingentnivå mellom utøverklubber og arrangørklubber, sett i lys av den store forskjellen i TONO-avtaler for disse klubbene.

Det nåværende styret ble gjenvalgt, og regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. 

Da møtet ble avsluttet lørdag, gikk man i samlet flokk til Bergen Bibliotek for å se en paneldebatt om dialekter, også i forhold til visetekster, med forfatteren Håvard Rem som ordstyrer. Rem var også til stede på Viseforums egen Åpen scene-konsert på Hotell Hordaheimen senere samme kveld.

Søndagen sto i framtidas tegn. Da var det gruppeseminar om hvordan Norsk Viseforum kan forbedres for å hjelpe visebevegelsen enda mer effektivt enn idag, med bakgrunn i den strategiske handlingsplanen. Her kom det fram mange gode innspill, også med eksempler fra lokale klubber.

Store endringer i administrasjonen: Reithaug og Rauset ut

Etter at møtet var over, ble det ble det holdt taler for to ansatte som forsvinner i løpet av året. Audun Reithaug går etter 8 år som daglig leder ut i ett års permisjon fra 1. august, for å jobbe i Musikkens Studieforbund. Undertegnede, som i 13 år har vært deltidsansatt som webmaster og redaktør i viser.no (og de siste 7 år også ansvarlig redaktør i bladet VISOR) blir pensjonist fra nyttår. 

 

Publ: 30. april 2019.