Aurora Borealis: Wizlaws viser

Tidligmusikkensemblet Aurora Borealis har kastet seg over vellagrete manuskripter med sanger og vers av Visleif den unge (1265-1325), lillebroren til dronning Eufemia. Dette er et fascinerende album med særegen klang og låtmateriale.

Per Jakob Skaanes

Aurora Borealis

Tidligmusikk-/middelalderensemblet har tatt navn etter Lyset fra nord, polarlyset. Aurora Borealis ble dannet på 90-tallet. De ga ut albumet Harpa med 13 ulike varianter av samme ballade. Deretter gikk medlemmene hver til sitt, før de startet opp igjen i 2015. Per i dag består Aurora Borealis av Sverre Jensenguitarra latin, lutt, psalter og dreielire (om du ikke har tid til å se på de andre lenkene, se på denne videoen!), Øyonn Groven Myhren på vokal og harpeinstrumenter, Anne Hyttafiddler og rebec. Til sist Thomas Nilsson hakkebrett og perkusjon.

Sverre Jensen har i en årrekke arbeidet med tidligmusikk/ middelaldermusikk gjennom ensemblet Kalenda Maya og Schola instrumentalis ved Universitetet i Oslo. Sverre Jensen har bygd instrumenterne som brukes på dette albumet.

Eufemia og Visleif

Dronning Eufemia (1280-1312) var dronning i Norge på 1300-tallet og gift med Håkon den 5 Magnusson (1270-1319). Vi har en gate oppkalt etter henne ved Operaen. Hennes eldste bror , Visleif den unge (Wizlaw der junge), er etter alt å dømme kilde for 17 av melodiene i det unike Jena-håndskriftet fra omkring 1320. Det dreier seg om 13 minnesangtoner og 4  moralversmelodier, alle utstyrt med lyriske og høviske tekster diktet av selvsamme Visleif.

Sverre Jenssen har arrangert og instrumentert de 17 Visleif-stykkene, og spilt dem inn med ensemblet sitt Aurora Borealis.  Musikken er tidvis ganske rytmisk, med enkelte mer meditative, lyriske sport innimellom. Noe av det unike er at man har såpass dyktige instrumentalister til å spille på instrumenter man sjelden hører. Klangfargene kan utfordre, men du verden så fascinerende porsjonsvis. De 17 sangene fremføres på tysk av vokalist Øyonn Groven Myhren.

Du kan lese mer om autentisitet og rekonstruksjon av tidligmusikk i et  lesverdig intervju med Rolf Lislevand om autentisitet og historisitet i tidligmusikken. Her en artikkel om notasjon av musikk i middelalderen.

Lytt til Wizlafs viset på Tidal. Ta gjerne en titt på flere album i tidligmusikk jeg har omtalt på viser.no.

Aurora Borealis: Wizlavs Viser – The Songs and Poems of the Minnesinger Wizlav.
Grappa forlag A/S 2018.