Fred Butwell (red.): Engelske dikt for allsang

Fred Butwell og Anapta forlag har gitt ut en samling tonesatte dikt av engelske mestere. Butwell (alias Ivar Øksendal) har tonesatt samtlige og laget melodier for allsang. Engelske dikt for allsang inneholder 91 sanger.

Per Jakob Skaanes

I Engelske dikt for allsang har Ivar Øksendal tatt et nytt navn og figurerer under navnet Fred Butwell og tonesatt dikt til en rekke store poeter fra England. Eller som han skriver selv, laget «et magisk teppe av musikk som gjør poesien enda mer interessant og vakker». Butwell har satt tone til dikt av William Blake, Robert Burns Emily Dickinson, Henry Wadworth Longfellow, Sir Walter Scott og William Shakespeare for å nevne noen.

Melodiene går i hovedsak i overkommelige taktarter som 2/2, 3/4 eller 6/8 og 4/4, men du finner og mer vriene taktarter som 7/8 (slå ned-opp-ned, ned-opp-ned-opp når du spiller).

Engelske dikt inneholder ord og formuleringer vår norske skoleengelsk ikke alltid er på høyde med. For at vi ikke skal sitte med ordbok eller google translate og rive oss i håret, har Butwell laget en liten ordliste til hvert dikt hvor han forklarer potensielt vanskelige ord. Takk for det.

Samtlige melodier på Youtube

Kan hende kjenner du ikke melodiene fra før, kan hende leser du ikke noter. Vel, i likhet med Ivar Øksendal, vet Fred Butwell råd. Han har spilt inn samtlige melodier og lagt dem ut på Youtube. Søk på Anapta, så finner du dem. Om du leter spesifikt etter en sang, kan du jo forsøke på Anapta og den aktuelle sangtitlen.

Anapta forlag

Anapta forlag ble har tilhold i Kristiansand. De har gitt ut disse bøkene og gir ut forskjellige visebøker. Forlaget drives av Ivar og Vidar, henholdsvis far og sønn Øksendal. Ivar Øksendal og Anapta forlag har tidligere gitt ut bøker med protestviser og tonesatt dikt av Johann Hermann Wessel. De er også omtalt på viser.no.

Fred Butwel (red.): Engelske dikt for allsang. 200 sider. Heftet.
Utgitt på Anapta forlag.