Norsk Viseforum har, ved daglig leder Audun Reithaug, gått ut i Ballade.no med motforestillinger til den nye måten de ønsker å bedømme viser på. I tillegg har NVF sendt et brev til Spellemannprisen 2016. Les det her…

Norsk Viseforums brev til Spellemannprisen 2016

Spellemannprisen logo

Norsk Viseforum har, ved daglig leder Audun Reithaug, gått ut i Ballade.no med motforestillinger til den nye måten Spellemannprisen ønsker å bedømme viser på. I tillegg har NVF sendt et brev til Spellemannprisen 2016:

Til Styret i Spellemannprisen 2016.

Musikalske uttrykk og teknologiske plattformer er i stadig endring og påvirker musikkbransjen og oss som utøvere og konsumenter. Dette gir nye muligheter, men også nye utfordringer. Norsk Viseforum jobber kontinuerlig for at visa fortsatt skal berøre, glede og skape mening. Våre medlemmer ivaretar visa både som kulturbærer og fornyer innenfor sitt særegne tekstlige og musikalske univers. Dette universet kjennetegnes gjerne av mer personlige og intime møter mellom artist og publikum enn det øvrige sjangere frambringer. Samtidig oppebærer visa i sin natur verdier som mot, fellesskap og ansvar for framtiden.

Vår daglig leder Audun Reithaug har allerede kommentert og rettet kritikk mot kommersialiseringsaspektet, sammenslåing av sjangere innenfor kategorien Popgruppe, Popsolist, Urban og Viser og hva dette innebærer med tanke på mindre faglighet bak juryens innstillinger. Vi legger til viktigheten av å holde visa i hevd nettopp som motkraft og kulturbærer opp mot de mange strømninger og hendelser i samtiden som utfordrer våre felles verdier og sårbarhet som storsamfunn.

Styret i Norsk Viseforum oppfordrer derfor Spellemannprisen 2016 til å revurdere følgende innramming av både storjuryens og fagjuryens mandat når det gjelder

· «Unntak er kategoriene Popgruppe, Popsolist, Urban og Viser, der kriterium for å gå videre er at utgivelsen har solgt/hatt listeplassering over et visst nivå (fortrinnsvis topp 100 albumliste norske utgivelser 2016».

· «Innstilling til populærkategoriene Popgruppe, Popsolist, Urban og Viser skal ta utgangspunkt i kommersiell suksess.»

• «Ved innstilling til kategorien Barnemusikk skal det legges vekt på salg/streaming»

Mvh
Styret i Norsk Viseforum

 

Publ. 3. nov. 2013