Klaus Günter Escher: Ni triste viser

Klaus Escher er opprinnelig fra Tyskland, men har bodd mange år i Norge. Han skriver tekster på norsk og komponerer musikk til, og fremfører dem akkompagnert av sin egen gitar. En ekte trubadur. Hans andre album bærer tittelen Ni triste viser.

Per Jakob Skaanes

Ni triste viser

Escher er en språklig akrobat. Han skriver tekster på norsk, hans andrespråk – førstespråket er tysk. Han er opprinnelig fra DDR. Dette er på mange vis en styrke for hans lyrikk og oppfinnsomheten i tekstene hans. Vi møter mange artige vendinger vi trolig ikke hadde skrevet selv da vi er så drillet inn i norsk på en annen måte enn Escher er.

Escher beskriver mellommenneskelige relasjoner, reflekterer over livet. På albumet Ni triste viser, vender han også blikket utover. Her er beskrivelser av årstider, natur, en brudeferd over Örsdalsvatnet og en hyllest til livet og sommeneren,  Alle sommars. Omtrent halvparten av visene er signert Klaus G. Escher. Han har med andre ord også tolket viser andre har skrevet, deriblant Spelmannen av Dan Andersson og Alle sommars av Hartvig Kiran.

Musikalsk og instrumentmessig, er dette en klassisk vise-CD på mange vis. Escher har spilt den inn hos Harmonix forlag hvor akkompagnementet i all hovedsak er hans egen klassiske gitar og munnspill som vekselvis spiller lange toner og fungerer som akkompagnement, delvis er et soloinstrument. Escher gjør bruk av taktskifter for å underbygge stemningsskifter.

Det er en utrolig varm, god stemning i nettopp den nylonstrengete gitaren og stemmen til Escher. Særlig når han synger Litj-bekken, signert Anders Jørgensen Reitan og Olav Jørgensen, på vestlands-nynorsk med trille-r. Vi tror på teksten han foredrar, uten tvil. Men den tøffeste låta, er Skillingsvise nr. 1 Op. 17. En virkelig perle av en beskrivelse!

Titt gjerne på omtalen av Eschers første album, Ti lune viser.

Klaus Günter Escher: Ni triste viser.
Du kan bestille CDen fra Harmonix Forlag v/ Klaus G. Escher, Bærøe, 1827 Hobøl. – Tlf. 9241 9459.

 

Publ 24. juli 16.