Ivar Øksendal: Nye protestviser og melodier til dikt av Johan H. Wessel

Ivar Øksendal våknet en natt av en drøm om noen musikere som spilte en utrolig vakker melodi. Da han morgenen etter ville nynne på sangen, kunne han ikke komme på hvordan den var. Han tok grep og har siden gitt ut en rekke visebøker, Ny type protestviser og  Nye melodier til dikt av Johan Hermann Wessel gjendiktet til norsk er ett par av hans utgivelser.

Per Jakob Skaanes

protestviser

Ivar Øksendal ble plutselig interessert i musikk. Den gangen han drømte om musikere som spilte en vakker melodi, ble fortvilelsen stor da han ikke lenger huske melodien morgenen etter. Grepet han tok, var sporenstreks å gå til anskaffelse av en diktafon. Neste natt han våknet av en musikkdrøm, nynnet han melodien inn på diktafonen. Morgenen etter kunne han lykkelig lytte til melodien han hadde spilt inn om natten. Slike har det blitt mange av siden innkjøpet av diktafonen. Noen av melodiene foreligger mellom permene på de to bøkene jeg har foran meg.

Anapta forlag

Anapta forlag har tilhold i Kristiansand. De har gitt ut disse bøkene og forskjellige andre visebøker. Forlaget drives av Ivar og Vidar, henholdsvis far og sønn Øksendal.

Protestvisene 

En ny type protestviser er en samling med 81 tekster og melodier signert Ivar Øksendal. Boken er ifølge forordet den første av i alt syv bøker med protestviser, så her har vi flere i vente. Samlingen inneholder «tøv, parodier og komisk satire, men også ekte engasjement når det gjelder uakseptable forhold». Øksendal fortsetter med at det er en kjern av sannhet i visene selv om de ofte overdrives til det goteske. Hva som er tøys og hva som er alvor, blir det opp til leseren å avgjøre.

Tematisk har Øksendal delt boken inn i 12 kategorier. Her er viser om griskhet, om krig, om forurensning, om kvinneundertrykkelse, usunne spisevaner og om kunst og kunstforståelse, for å nevne noen.

Øksendal har kalt boken En ny type protestviser. Jeg er litt usikker på hva han legger i det. Han utdyper det heller ikke i boken sin. Protestviser som sådan gir seg på mange vis ut fra den satiriske brodden tekstene har mot ulike forhold og sider i livet og samfunnet. Visene er nyskrevet og nykomponert og Øksendal tar sikte på å produsere flere nye rotestvisevbøker fremover. Sånn sett er de nye, men en ny type?

Protestmelodiene

Melodiene har som nevnt Øksendal selv stått for. Mange av oss kjenner ikke dem, nei. Her finnes noter med besifring. De fleste visene går i 2/4, 3/4 og 4/4-dels takt. Enkelte er imidlertid noe mer vriene, 7/8-dels takt og lignende. De kan være litt mer krevende å spille. Akkordmessig er nær samtlige låter innen rekkevidde for de fleste. Det er kun dur og moll, pluss en og annen septim. Noen få av akkordene er typiske barré-grep som krever at man er litt sterk i klypa. Deretter akkorder av typen F, F#, Hm, Bb. Skjønt, disse kan man også spille uten å bruke barré-grep. Her kan du for eksempel bruke Online.nos grepkart for å finne forskjellige varianter av samme akkord.

Nye melodier til dikt av Johan Hermann Wessel gjendiktet til norsk

HermanWessel

Boka består av 200 sider og 117 sanger. Tekstene er hentet fra Johan Herman Wessels (1742-1785) dikt og historier. Øksendal har gjendiktet en rekke av Wessels dikt til norsk og laget melodier til dem slik at de kan synges. Til hver visetekst har Øksendal oppgitt hvilken samling teksten er hentet fra, slik at leseren kan lete seg tilbake til Wessels tekst om ønskelig. Øksendal har også gjendiktet et utvalg av Wessels historier og fortellinger. Disse står som det de er, og er ikke visetekster. Boken inneholder en 10 siders  presentasjon av Wessel. Tegninger av Theodor Hittelsen.

Melodiene i denne samlingen er i all hovedsak i 2 eller 4/4-delstakt. Akkordene er absolutt overkommelige, stort sett dur- og en og annen moll-akkord.

Samtlige viser som lydspor på YouTube

Det kjekke er at Øksendal har spilt inn samtlige viser og lagt dem ut på YouTube. Søk på anepta og navnet på visa, så finner du dem ferdig innspilt. Om du er i tvil hvordan de skal spilles, om du bare er nysgjerrig på sangene i bøkene, kan du lytte til dem der og se om du ønsker å kjøpe en bok eller flere.

Ved å gå inne på Aneptas sider for bøkene, kan du finne direktelenke til En ny type protestviser og Nye melodier til dikt av Johan Hermann Wessel gjendiktet til norsk. Klikk der det står «Sangene», så finner du innholdsfortegnelsen over sanger i boken. Disse kan du klikke på og du kommer direkte til lydsporene på YouTube.

Bøkene kan bestilles via Anapta forlag.

Ivar Øksendal: Nyere protestviser.
Heftet. 2015. Anapta forlag. 

Ivar Øksendal: Nye melodier til dikt av Johan Hermann
Wessel gjendiktet til norsk. Heftet. 2015. Anapta forlag.

Publisert: 17. jan 2016.