NVF-40aar-infoflyer

Visa lever
Norsk Viseforum (NVF) ble stiftet på Vinstra 4. august 1975 og initiativtakere var viseentusiasten Lars Hauge og Visens Venner ved formann Gunnar Winsnes. Foreningens første leder var Jack Berntsen fra Svolvær. NVF har i dag 3 selvstyrte regionfora: Nordnorsk, Vestnorsk og Østnorsk Viseforum.

Jack Berntsen
Jack Berntsen (1940 – 2010). Foto: Frode Jenssen, troilltampen.no
Birger Aasland, styreleder i Norsk Viseforum.

Norsk Viseforum er allerede godt i gang med å feire 40 årsjubileet. Denne ble innledet med vårt landsmøte i Narvik og feiringer av Visas Dag 12.mars (Evert Taubes fødselsdag). Deretter fulgte en jubileumskonsert under Josefine Visefestival i Oslo der «hele» landet var med, en konsert i sommer under Prøysenfestivalen og nå lørdag 8. august blir det konsert der det hele startet, under Peer Gynt-stemnet på Vinstra. I tillegg vil Nordnorsk Viseforum markere jubileet med Visebølgen i midten av oktober.

Vinstra og Peer Gynt-stemnet har hatt en sentral plass i NVFs historie. Hvert år på 70- og 80-tallet ble det arrangert viseverksteder og kurs under Stemnet og fra 1986 arrangerte Viseforum sin egen «Norsk Visefestival» på Vinstra. Dette var i mange år en møteplass for visevenner i Norden.

Visa og visesangen lever i dag i beste velgående. I fjor hadde vi Prøysenjubileet med et utall av arrangementer. En spesiell takk til NRK Oppland/Hedmark for innslagene «Dagens Prøysen». Gjennom året arrangeres det små og store visefestival rundt om i landet og viseartistene er godt representert på andre store festivaler. I dag er det gledelig å oppleve at flere og flere går over til å synge på norsk og mange har ikledd seg visesjangeren. Dette gjør at visa når ut til et bredere publikum. Mange har prøvd å definere ei vise og den beste beskrivelsen jeg kjenner er : «Ei vise = tekst + melodi + kontekst». Neste år er det 50 år siden Norges første viseklubb, Dolpins Viseklubb, ble stiftet i Oslo og det var starten på den store visebølga som flommet over landet på 60- og 70-tallet. 

Forside ØNV-Visebok 3Norsk Viseforum har egen hjemmeside, viser.no, egen facebook-side, og gir ut et nordisk viseblad sammen med søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Regionfora, medlemslag og enkeltmedlemmer arrangerer kurs, seminarer, visetreff, festivaler og konserter over hele landet. Det diktes stadig nye viser, og Østnorsk Viseforum har gitt ut 3 visebøker der medlemmene har skrevet alle visene.

Visesang er et særnordisk fenomen som vi må ta vare på. Nordvisa er et nettverk som støtter oppunder dette og det arrangeres flere festivaler og treff der visesangere fra hele Norden møtes. Norsk Viseforum er opptatt av rekruttering og foryngelse og i dag dukker det opp stadig flere unge visesangere, eller som noen kaller seg: «singer-songwriters», som synger på norsk. Derfor er det god grunn til å se lyst på framtida for visa og visesangen.

Norsk Viseforum (NVF) er en landsdekkende musikkorganisasjon for viseklubber, visekunstnere og andre viseinteresserte. Den hadde ved årsskiftet 73 klubber eller medlemslag og 145 enkeltmedlemmer, totalt rundt 1700 medlemmer og medlemstallet er økende. Nesten alle er utøvende visesangere i større eller mindre grad.