John Renbourne i sine yngre dager

En stor gitarist har forlatt oss: John Renbourn 1944–2015

John Renbourne i sine yngre dager John Renbourn (født i 1944 i London) debuterte i 1965 med en LP som rett og slett het John Renbourn. To år senere fulgte Another Monday og deretter Sir John Alot of Merrie Englandes Musyk Thyng and ye Grene Knyghte (1968), The Lady and the Unicorn (1970) og Faro Annie (1971). I 1966 hadde han, sammen med Bert Jansch spilt inn LPen Bert and John. Samarbeidet med Jansch ble videreført i The Pentangle som utga seks album mellom 1968 og 1972. På slutten av 1979-tallet dannet Renbourn The John Renbourn Group, som utga to album, A Maid in Bedlam (1977) og The Enchanted Garden (1980). Renbourn fortsatte å være aktiv utøvende musiker til det siste. Det er ikke mange år siden vi kunne se og høre ham på Josefine i Oslo. John Renbourns (og Bert Jansch’s) intrikate gitarstil, hver for seg og sammen, var en blanding av engelsk folkemusikk, «early music», blues og jazz. Stilen ble kalt «folk baroque» og var revolusjonerende. Johns og Berts måte å bruke gitaren på forandret innstillingen til gitar i vise-/folkmiljøet. De ble forbilder som de færreste av oss kunne leve opp til. Jansch døde 2011 og nå har Renbourn fulgt ham. En æra er over.

Morten Bing