Æ spilte på landsmøtet
Æ (Erling Ramskjell) spilte på landsmøtet.

Fra Norsk Viseforums landsmøte i Narvik

Norsk Viseforum har vært gjennom betydelige endringer de siste årene. Det musikkpolitiske landskapet tar nye former, og kulturpolitiske visjoner endrer organisasjonslandskapet vi befinner oss i. Derfor er det veldig gledelig at Norsk Viseforum på landsmøtet 2015 vedtok en splitter ny formålsparagraf som speiler dette og holder NVF ajour med utviklingen i samfunnet rundt oss.

Audun Reithaug

Den nye formålsparagrafen lyder: 
Norsk Viseforum er en arena og en frivillig interesseorganisasjon for skapende og utøvende visekunstnere, viseklubber og viseinteresserte i Norge og arbeider for å styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge. Denne beskriver det vi har vært de siste årene, og ønsker å være. At landsmøtet nå kunne enes om at dette er en bra beskrivende formulering for organisasjonens formål, vitner om en samstemt organisasjon og et pragmatisk landsmøte som sammen vil løfte Norsk Viseforum inn i fremtiden.

De viktigste doukumentene: