Pete Seeger

Pete Seeger (1919–2014)

Pete Seeger at his home in Beacon NY9.14.2005 Pete Seeger var bindeleddet mellom Woody Guthrie og Leadbelly og den unge folkrevival-generasjonen.

Morten Bing

Han var født i 1919 (på Manhattan), og var omkring 20 år eldre enn folkrevivalens sentrale folksingers som Tom Paxton (født i 1937), Judy Colllins (1939), Phil Ochs (1940), Buffy St. Marie, Joan Baez og Bob Dylan (alle født i 1941). Pete Seeger var ikke bare musiker, men i like stor grad en politisk aktivist – med banjo. Han begynte å spille banjo som 17-åring, etter å ha hørt Bascom Lamar Lunsford i 1936, og utviklet en særegen banjostil som skiller seg både fra tradisjonell frailing/clawhammer og fra bluegrass. Folkrevivalens unge artister sang ikke sjeldent om «walking down the highway» og «jumping a fright train». Det var som oftest ikke selvopplevd. Men selv om Pete Seeger kom fra en akademikerfamilie i New England hadde han «been going down that old dusty road» – for å bruke Woody Guthries ord. I 1940 reiste han vestover på lykke og fromme, sammen med nettopp Guthrie. Det var også sammen med Woody Guthrie Pete Seeger startet den svært venstreorienterte sanggruppa Almanac Singers, som var aktive fram til 1943. Pete SeegerI 1948 etablerte Pete Seeger The Weavers sammen med Ronnie Gilbert, Lee Hays og Fred Hellerman. De hadde flere store hits, først og fremst «Good Night Irene», og var i ferd med for alvor å slå igjennom da de ble rammet av etterkrigstidas kommunistjakt. The Weavers, og ikke minst Seeger, ble forfulgt av FBI og svartelistet i mange år framover. Av Pete Seegers plateinnspillinger kan særlig nevnes: American Industrial Ballads som ble utgitt på Folkways i 1957 og representerer Seeger som tradisjonsformidler, We Shall Overcome, spilt inn live i Carnegie Hall i 1963 og utgitt på CBS, viser aktivisten og borgerrettsforkjemperen Seeger. Rainbow Race fra 1973 framhever hans engasjement i miljøsaken. Pete Seeger var en av det 20. århundres mest betydningsfulle amerikanere. Ikke først og fremst som musiker, men som tradisjonsbærer, læremester, idealist, borgerrettsforkjemper, miljøaktivist, som menneske med usvikelig tro på det gode i mennesket, en optimist som aldri mistet troen på framtida.   – Tirs 18. mars: Minnekonsert for Pete Seeger. Deltakere fra FYRLYKTA og Drammen Viseklubb, og allsang. Venskaben i Asker kl 19.