Källström och Stolpe

Olrog-stipendiet 2014 till Agneta Stolpe och Gunnar Källström

Källström och Stolpe

Årets Olrogstipendiater, Gunnar Källström och Agneta Stolpe. Foto: Håkan Ivarsson och Lisa Emanuelsson.

Gunnar Källström och Agneta Stolpe har tilldelats stipendium 2014 av Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne. Stipendierna överlämnas i Västervik 11 juli och Äppelbo 9 augusti. 

Gunnar Källström är viskonstnär bördig från Jönköping men sedan flera år bosatt utanför Göteborg. I träget arbete har han plöjt en unik fåra i vismyllan med sina sånger. Alltid med berättelsen i centrum till sprudlande musik.

Motivering:  För förtjänstfulla och gärna egensinniga insatser inom visdiktningens område tilldelas Gunnar Källström ett Olrogstipendium 2014. Det är tjo och tjim och mycket annat, i tradition och förnyelse.

Utdelning i Västervik i samband med visfestivalen den 11 juli.

Agneta Stolpe har under många år arbetat som sångerska och röstpedagog. Med rötterna i Äppelbo och folkmusiken har hon vandrat fritt mellan klassisk musik och jazz och framförallt spridit sin kunskap om sång och tal på hundratals arbetsplatser runt om i Sverige.

Motivering: För mångårigt och entusiastiskt arbete med att tolka och förmedla visor, trall och lockrop bland nya utövare samt för förmågan att kombinera främjande av det vardagliga vissjungandet med konstnärlig förnyelse och sceniska experiment.

Utdelning i Äppelbo den 9 augusti i samband med en föreställning av bygdespelet Trollbröllopet, där Agneta är regissör.

Stipendiaterna delar en summa av 40 000 kr.

Varje år delar SKAP ut ett trettiotal priser och stipendier för att lyfta fram kompositörerna och textförfattarna bakom musiken vi alla lyssnar på.

Publisert: 4. jul 2014.