Lørdag 29. mars kl 12 går Norsk Viseforums landsmøte av stabelen i Oslo – og det starter med musikk av Siri Nilsen. Kl 19.30 blir det åpen scene.

Lør 29. mars: Landsmøte i Norsk Viseforum

Lørdag 29. mars kl 12 går Norsk Viseforums landsmøte av stabelen i Oslo – og det starter med musikk av Siri Nilsen. Om kvelden kl 19.40 blir det åpen scene.

Sted: Schous-kvartalet, inngang fra Herslebs gate. Klikk på bildet for å zoome inn.

Kart Schous-kvartalet

Og slik blir dagsorden for møtet:

  • Åpning
  • Rapport om valg av delegater. Godkjenning av innkallingen
  • Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
  • Årsmelding for 2013
  • Regnskap for 2013 
  • Innkomne landsmøtesaker
  • Strategiplan og styrets handlingsplan 2014 – 2016
  • Fastsettelse av medlemskontingent 2014
  • Budsjett for 2014 og 2015
  • Valg

gitarOBS: Kl 19.30 om kvelden 29. mars blir det musikk/åpen scene for alle viseforum’ere i 6. etasje i Schous-kvartalet (inngang Herslebs gate ved stålrørene, ringeklokke «NVF» eller «NMR»). Ta med sangstemme og instrument, og møt delegater fra hele Norge!