Tirs 8. okt: Seminar om overgang til digital distribusjon av musikk

EasyListening. Tegning: Øyvind Rauset
Overgangen til digitalt basert distribusjon og bruk av innspilt musikk er temaet når vi inviterer til seminar for våre medlemmer og andre interesserte. Den nye musikkøkonomien angår oss alle på ulike måter. Du får møte noen av Nordens mest toneangivende fagpersoner innen feltet.

Seminaret er gratis og åpent for medlemmer og rettighetshavere i TONO, medlemmer i NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening. Andre interesserte er også velkomne.

Tirsdag 8. okt. kl 10–15.30. Sted: UBC, Ullevål Stadion. 
Det serveres lunsj til alle deltakerne.

  • Påmeldingsfrist: tirsdag 24. september
  • Elektronisk påmelding til: pamelding.nopa.no
  • Spørsmål kan rettes til: post@nopa.no

Logoer

 

PROGRAM

Møteleder: Marta Breen

10.40 Hvor er musikknæringen på vei?

Musikkindustrien har i et tiår vært i en enorm forandring. Gamle kart stemmer ikke lenger med terrenget. Vi står alle overfor nye utfordringer og nye muligheter. Den svenske musikkindustrien utgjør 3 prosent av BNP og vil vokse. Hvordan ser dagens og fremtidens situasjon ut i Norge?

Foredragsholdere:

Linda Portnoff – forsker. Portnoff var ansvarlig for den svenske rapporten “Musikbranschen i siffror”, og oppsummerer sine funn og deler tanker om utfordringer og muligheter i den nye musikkøkonomien.

Jon Martin Sjøvold – konsulent i Rambøll. Rambøll er ansvarlig for den tilsvarende norske undersøkelsen som, initiert av Norsk kulturråd, skal være klar i 2014. Sjøvold vil redegjøre for arbeidet, hva det skal føre til og hvilken nytteverdi rapporten vil ha for norske musikkskapere og opphavspersoner.

11.30 Kaffepause

11.50 «Fra stream til avregning»

Er streaming redningen eller problemet for opphavspersoner i 2013 og i fremtiden? Hva er TONOs forventninger? Og hvordan er egentlig forholdet mellom hver streaming og TONO-avregningen?
Inger Elise Mey, direktør for onlineområdet, TONO

12.15 Åndsverkloven – moden for en oppmykning?

Paneldebatt ledet av Martha BreenPanel:

  • Daniel Nordgård, Utvalgsleder Nordgårdutvalget
  • Torgeir Waterhouse, Utvalgsleder Digit-utvalget “Hindre for digital distribusjon” og direktør internet og nye medier, IKT Norge
  • Jan Omdahl, journalist og ekspert på mediebruk, Dagbladet • Cato Strøm, adm. direktør, TONO
  • Ine Kristine Hoem, komponist og artist

13.00 Lunsj

14.00 Fra Copyright til Cash

Den norske musikkforlagsbransjen omsetter for 100 millioner kroner årlig. Hvem er musikkforlagene, hvilken betydning har de og hva kan de gjøre for deg som er komponist, låtskriver og tesktforfatter i dag?

Philip A. Kruse, styreleder Norsk Musikkforleggerforening og forfatter av boka “Musikkforlaget – Fra copyright til cash”

14.40 Hva med meg da? Sosial kommunikasjon i musikkbransjen

Sosiale medier som facebook og twitter er viktige kanaler i jakten på lytterne og for å få opp interessen om eget arbeid. I hvilken grad er det nødvendig å være synlig på disse arenaene? Og hvordan lykkes en gjennom sosiale medier?

Cecilie Staude, høyskolelektor og fagansvarlig for kurs i sosiale medier, Handelshøyskolen BI.

Svein Tore Marthinsen, samfunnsviter og analytiker, Handelshøyskolen BI.

15.30 Seminarslutt… og praten fortsetter på Egon Ullevål.