NVF logo

Opplevelseslandsmøte i Norsk Viseforum


Norsk Viseforums styre 2013-2014
Det nyvalgte styret 2013-14: Birger Aasland, Peter Wemö, Frode-Hugo Antonsen, Maja Svisdahl, Kjell Reianes  (foto: Øyvind Rauset).

Jeg trodde neppe jeg noen gang skulle lage en slik tittel, men den er faktisk dekkende. Landsmøtet 2013 i Trondheim ble en opplevelse og en felles brainstorm takket være en tettpakket seminardag i forkant av selve møtet.

Øyvind Rauset

Hele lørdag var satt av til seminarene, og dagen ble innledet med en trubadur som satte en god stemning fra første minutt. Musikk på et landsmøte? Selvsagt! Så fikk vi gode gjennomganger av hva Midtnorsk Viseforum og Viseubben Maja jobber med, før Hans Kåre Flø fortalte om Syng for livet-prosjektet. Dette viste seg å dekke mye mer enn jeg hadde tenkt meg. Et stort pan-europeisk samarbeid er på gang her, og plutselig kom vårt eget allsangledelse-prosjekt inn i et større perspektiv.

Kjell Hamre fortalte om utviklinga av Bragdøyafestivalen (og Viseforums manglende støtte i startfasen for fem år siden) før Audun Reithaug redegjorde for visas posisjon i dag, med god bakgrunn fra sin jobb som medlem i Spellemannprisens visejury. Mange flere artister definerer seg i visekategorien enn vi ville trodd. Og det er en forskjell mellom hva vi ønsker å definere viser som, og hva som faktisk brukes av samfunnet.

Opplevelsesdelen ble avsluttet med en morsom (og nesten skremmende) video fra 70-tallet med intervjuer av viseartister som sa mye av det samme som vi sier idag. Har virkelig verden stått så stille i 40 år? Får da virkelig håpe at Viseforum kan gjøre noe med det!

Og det dannet en god overgang til neste segment, som var gruppearbeid (med 5-6 i hver gruppe) som skulle svare på en del spørsmål om hva Viseforum kan og bør gjøre både på lang og kort sikt. Jeg tenkte på forhånd at dette kom til å bli mye GPP (generelt politisk pisspreik), men det ble faktisk en opplevelse av at vi alle var med og bidro til å utforme strategien for arbeidet framover. Dermed var vi mer klare for et meningsfullt landsmøte neste dag enn hva vi er vant med.

Hva som ble vedtatt på møtet blir referert senere – det jeg selv satt igjen mer etterpå, var en opplevelse av at vi er blitt mer sammensveiset og ikke minst: i bedre i stand til å gjøre den jobben det er å styrke visas posisjon i samfunnet. Gruppene kom med et vell av nye idéer og innfall om alt fra Prøysen-jubileet i 2014 til hvordan vi kan hjelpe nye viseklubber og -artister ut av startgropa.

Jeg må ta med at vi hadde en minikonsert på en av Trondheims nyeste og største utesteder, St Olavs pub, på lørdag kveld, og etterpå en veldig morsom åpen scene oss imellom sammen med viseklubben Maja i møterommet seinere på kvelden/natta. Pubspilling
Fra minikonserten på St Olavs Pub. (Foto: Audun Reithaug).