Nordnorsk Viseforums nettsider

Nordnorsk Viseforum med nytt web-ansikt

Nordnorsk Viseforum er en meget aktiv del av Norsk Viseforum, og det vises ikke minst på deres nye nettsider. Nye kurs, seminarer og konserter står på programmet. Hvis du bor i eller besøker Nordnorge, er det hit du skal gå for å se hva som skjer på visefronten!

Nordnorsk Viseforums nettsider