Nordnorsk Viseforum er en meget aktiv del av Norsk Viseforum, og det vises ikke minst på deres nye nettsider. Nye kurs, seminarer og konserter står på programmet. Hvis du bor i eller besøker Nordnorge, er det hit du skal gå for å se hva som skjer på visefronten!

Nordnorsk Viseforums nettsider