Bilde14

Skedsmo viseklubb feiret førti år

Jubileumsuke med konsert og fest

Skedsmo viseklubb er en av landets eldste levende viseklubber. Vi holder til i Gamleskolen i Gamle Lillestrøm, hvor vi har øvingslokaler og åpne arrangementer. Vi er også svært aktive i lokalmiljøet, med hyppige spilleoppdrag på institusjoner i Skedsmo. Vi deltar også aktivt på ØNVs høsttreff og Viser ved kanalen.

Tekst og bilder: Jan Nossen

7. november arrangerte klubben jubileumskonsert på Huseby gård på Skedsmokorset, som fungerer som bygdemuseum i Skedsmo kommune. Det var på Huseby klubben så dagens lys i 1972.

Det var fullt hus, med Norsk Viseforums styreleder Birger Aasland blant publikum, da konserten ble åpnet av klubbens leder Per-Arne Brunvoll, og deretter framførte Skedsmo viseklubb Øyvind Sunds vise «Husebyvår», som nettopp handler om viseklubbens historie: «Det smyger ei strofe langs Husebyjordet Den synger om grasrot og trua vi fikk På samvær med andre, på gleda i ordet på viser og gitarmusikk. Så sitter vi sammen og synger på strofa og ute på jordet er bonden og sår Han er en Gud-skaper med støvler og traktor Det er såtid igjen, det er Husebyvår» Bilde 1
Fra oppvarmingen før konserten Bilde2
Lars Hauge har alltid taket på publikum. På første rad sitter en rekke aktive visesangere fra Østlandet og følger med.

Bilde3
Lars Hauge og Øyvind Sund underholder

Lars Hauge og Øyvind Sund er nestorer i Skedsmos visemiljø og stiftet klubben i 1972, med mange skoleelever som medlemmer. Lars og Øyvind sto for første halvdel av jubileumskonserten. Lars Hauge sang kjente og kjære viser til gitarakkompagnement av Øyvind Sund og kåserte om hvordan det hele startet. Øyvind sang sine flotte egne viser og spilte på sin selvbygde gitar.

Lars Hauge la vekt på verdien av å ha et raust og inkluderende visemiljø som motsetning til mer konkurransepregede aktiviteter. Han mente også at aktiviteten i viseklubben ble et viktig grunnlag for at Skedsmo også fikk et aktivt amatørteater, da visesang også er dramaturgi, og avsluttet med å gi ros til klubben og spå at når klubben er så aktiv som førtiåring vil den sikkert kunne runde de åtti også!

I pausen ble det servert kaffe og kringle. De nåværende aktive medlemmene, som driver klubben i dag, sto for andre del av konserten og framførte et dusin viser med stort spenn, fra «Reinert med beinet» til Björn Afzelius, Gitarkameratene og Lars Martin Myhre.

Bilde5
Ulla Rosengren med trekkspiller Arve i «Francis Tolliver»

Bilde4
Per-Arne Brunvoll i «Skip i natten» Bilde6 Roger Thoresen, Gry Thorsen, Hanne Eivindsen og Bjørn Eggen i «Har du fyr» Bilde7
Ditlev Marken i sin egen vise «Vintermårra», med Bjørn Eggen.

Roger Thoresen, Ole Martin Kolbjørnshus og Bjørn Eggen i «Hester i regn» Bilde9
Roger Thoresen, Hanne Eivindsen og Bjørn Eggen i «Venner»

Bilde10
Kari Precht Dolva kåserer om klubbens historie

10. november feiret klubben ved venner begivenheten med en stor jubileumsfest i Doktorgården i Lillestrøm. Under middagen holdt Kari Precht Dolva, en av veteranene i klubben, et fengslende lysbildekåseri om klubbens historie. Etterpå ble middagen krydret ytterligere med drikkeviser.

Oddlaug Askerød, som er en tidligere leder i klubben, og Geir Arne Wollan, som er leder for viseklubben BØRRE på Toten, holdt taler og overrakte gaver til klubben representert ved Per-Arne Brunvoll. Etter middagen var det kaffe og kaker med tilhørende åpen scene/krokspell som varte utover i de små timer.

Ute på natta holdt Tom Klemetzen, styreleder for stiftelsen Gamle Lillestrøm og tidligere styreleder i Norsk viseforum, en både lærd og morsom tale om Doktorgårdens historie. Jubileumsmiddag med langbord og drikkeviser Bilde12
Geir Arne Wollan i viseklubben BØRRE holdt tale og overrakte gaver Bilde13
Per-Arne med klubbens aspirantkorps, for anledningen iført store barter og sombreros Bilde14
Oddlaug Askerød, bestyrer av Doktorgården og en av Lillestrøms store entertainere Bilde15 Tom Klemetzen holdt tale om Lillestrøms og Doktorgårdens historie fra svært gamle tider og fram til i dag.

 

Publisert: 20. nov 2012.