CD, vinyl, kassetter
Nasjonalbiblioteket tar vare på: CDer, vinylplater (LP, 12", 10" og 7"), kassetter, og fanziner.

Har du levert din utgivelse til Nasjonalbiblioteket?

CD, vinyl, kassetter
Nasjonalbiblioteket tar vare på: CDer, vinylplater (LP, 12″, 10″ og 7″), kassetter, og fanziner.

Du har gitt ut ditt nye mesterverk på eget selskap. Du selger det på konserter og har lagt det ut på iTunes og Phonofile. Du vil jo at musikken skal nå ut til flest mulig. Men du vil vel også at musikken skal leve videre etterpå? Da må du huske på å levere til Nasjonalbiblioteket!

Nasjonalbiblioteket tar vare på musikken

Pliktavlevering   Nasjonalbiblioteket skal samle inn og bevare alt som publiseres og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Vår nasjonale hukommelse bygges opp av mange små deler. Også lokale utgivelser – uansett format eller innhold – er viktige bidrag. For å fange opp flere slike utgivelser trenger vi din hjelp!

Plakater
Plakater er også en viktig del av vår musikkhistorie. Vi ønsker mer slikt materiale i våre samlinger, spesielt fra lokale utgivere.

Musikkutgivelser Musikkutgivelser som CDer og vinylplater skal avleveres i to eksemplarer. Hvis dine utgivelser distribueres av Bare Bra Musikk, Indie Distribution, MUDI, Musikkoperatørene, Nordisk Film, Slagerfabrikken, Sonet, Tuba eller Voices Music & Entertainment, kan du regne med at disse distributørene tar seg av avlevering til oss. I alle andre tilfeller er vi avhengige av at utgiver eller label sender sine utgivelser direkte til oss.

Flyere
Nasjonalbiblioteket ønsker økt tilfang av musikalsk småtrykk som løpesedler og flyveblader. Alle som produserer dette oppfordres til å sende materiale til Nasjonalbiblioteket.

Plakater, løpesedler og flyveblader Musikkrelatert småtrykk og informasjonsmateriell av ulike typer er også viktige deler av vår musikkhistoriske og visuelle kulturarv. Dette ønsker vi mer av, men her er vi enda mer avhengige av at utgivere selv sender to eksemplarer til oss! Digital avlevering av musikk Hvis du gir ut musikk bare digitalt for distribusjon over nett, kan du benytte dette grensesnittet for å sende lydfilene dine til oss. Vår adresse er:

Nasjonalbiblioteket, Pliktavlevering 8607 Mo i Rana

Lytterom
Publikum kan lytte til avleverte utgivelser i egne lytterom ved Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Hjelp oss å informere!   Vi ber alle spre dette budskapet videre til lokale musikkartister, konsertarrangører, organisasjoner, og andre lokale utgivere dere kjenner til. Du kan skrive ut vår A4-plakat til bruk på oppslagstavler og lignende. Kontakt oss For mer informasjon om pliktavlevering, se våre nettsider. Du kan også kontakte oss via e-post (pliktavlevering-musikk@nb.no), eller ringe oss på tlf 75 12 11 78.

Nasjonalbiblioteket logoPublisert: 8. mai 2012.