Blomsterhav ved Oslo Domkirke

Ta hverandre i handa og hold!

Terroraksjonen-22-juli

I går kom uvirkeligheten til Norge. Vi er alle sammen rammet av samme katastrofe. Vi tenker på ofrene og deres pårørende. Og vi spør: Kunne virkelig dette skje i Norge?

Leo Leonhardsen, styreleder i Norsk Viseforum,  foto: Øyvind Rauset

De drepte og sårede er mennesker som arbeidet for å opprettholde alt det som vårt demokrati bygger på. Enten som unge politisk bevisste mennesker med tro på at vi må verne om det frie samfunnet vi har klart å etablere i Norge, eller som ansatte i institusjoner som opprettholder og verner om vårt demokrati.

Som kunstner har jeg ved et par anledninger blitt kritisert for å oppfordre til å være på vakt mot trusler mot demokratiet vårt gjennom min sang. Ytringsfrihet er for oss kunstnere et av de viktigste grunnlagene for å kunne fungere som kunstner. De ungdommene som ble drept på Utøya var mennesker som skulle være med på å sikre ytringsfriheten og demokratiet i fremtiden.

Da jeg klarte å ta inn over meg rekkevidden av katastrofen var det én spesiell sang som tonet i hodet mitt: Stein Ove Bergs  Ta hverandre i handa og hold. Jeg oppfordrer våre lesere til å ta hverandre i hendene i sympati med alle de som er personlig rammet av katastrofen. Med Stein Ove Bergs ord oppfordrer jeg, uansett politisk ståsted: Blomsterhav ved Oslo DomkirkeTa hverandre i handa og hold!

Vi har gått under faner og flagg på en lang vei fra natt imot dag. Hån og spott har vi tålt, men når styrke blir målt var vi sterkest – vi kjempet i lag.

Det har hendt våre rekker ble brutt av soldater med kuler og krutt. Men vår mannsterke hær med de brukne gevær sto som fjell, og de seiret til slutt.

Mang en bauta vil stå uten navn – reist av tårer, av sult og av savn – over kvinner med mot som var stamme og rot for et mailøv som vi fikk i favn.

Det finns de som har snudd seg og gått; som tror frihet er no’ man har fått. De vil smi for seg selv, tror på evner og hell. Slike folk har vår framtid forrådt.

Nei, nå gjelder det mere enn før! For hvis samholdet rakner og dør, venter fiender nok som vil splitte vår flokk. Og vår flamme blir aske og glør.

Du skal synge, men aldri i moll! Du skal kjempe, men aldri med vold! Tusener støtter vår sak, så vær stolt og stå rak! Ta hverandre i handa og hold!

 

Blomster på Youngstorget

Publisert: 23. jul 2011.