12 utgaver av Viser no

Bladet viser.no: Gave til viseklubbene

Viser no 13 forside
En ny inntektskilde for viseklubbene: Selg bladet på konserter og til alle venner og kjente!

Norsk Viseforum/VISER.NO har satt igang en prøveordning: Vi ber alle viseklubbene om å selge bladet Viser.no for normal utsalgspris, 50 kroner. Men dere får beholde pengene selv – det kan bli et pent tilskudd til klubbkassa!

Øyvind Rauset

Tidligere har vi delt ut bladet gratis til klubbene som en «vareprøve». I gamle dager (til 2005) fikk viseklubbene en bunke med bladet «Viseforum» som ble delt ut til medlemmer. De siste årene kom det 1 gang i året og hadde 16-20 sider.

Det nye VISER.NO er dobbelt så tykt og kommer oftere, så vi har ikke mulighet til å gi det bort gratis lenger. Nå kan viseklubbene selge bladet, og denne gangen får de beholde alt selv, minus porto.

Hva tjener så Viser.no på dette? Vi håper på flere abonnenter, naturligvis. Når bladet koster litt, vil flere se en fordel i å abonnere. Om vi fortsatte å dele ut gratis i all framtid, ville det ikke være noen vits i å abonnere. Om vi får 200 nye abonnenter, vil det gi ca 30.000 i året, nok til å dekke trykking og utsending av et helt nummer. Med mange nok nye abonnenter kan vi fortsette ordningen med at viseklubbene får inntekten av løssalget. Dere betaler bare for portoen.

Om vi ikke får flere abonnenter, må vi begynne å spare ved å lage færre sider pr nummer eller færre utgaver pr år. 

Inntil videre er dette altså en ekstrainntekt for viseklubbene: Selg bladet til inntekt for klubben – på konserter, på stands, til venner og supportere!

Bestille bladet

Fra nr 13 begynte vi med å sende brev til viseklubbene med spørsmål om hvor mange dere vil ha tilsendt. Tidligere har vi sendt 5-15 eksemplarer til alle klubber og mange av disse pakkene er kommet i retur. Det betyr opptil 1000 kroner ut av vinduet pr nummer. Nå kan klubbene få det de faktisk trenger, og vi slipper bortkastet porto!

Under bladforsidene finner du skjemaet, så dere kan bestille direkte uten å sende brev eller mail. Du kan også bestille tidligere nummer for salg – bladets innhold er hovedsaklig tidløst!  (Øverste rekke: Nr 1–6, under: nr. 7–12.)12 utgaver av Viser no

Porto:

  • 27,- for 1-3 eks,
  • 40,- for opptil 9 eks,
  • 80,- for 10–18 eks.

Men du kan også avtale med oss om henting på kontoret, det er gratis!

Oppdatering: Bladet Viser.no ble nedlagt etter nr 14 i 2012. 

 

Publisert: 24. jun 2011.