Visavis er bladet til Østnorsk Viseforum. Det kommer ut 1-2 ganger i året, og fra i år lages det kun elektronisk. Last det ned her!

Visavis er bladet til Østnorsk Viseforum, og 2009-utgaven kom rett før jul. Her finner du fire sider med bilder fra ting som har skjedd i Østnorsk Viseforums regi i 2009, og en nyttig kvintsirkel for hjelp til å finne akorder.

Det minnes samtidig om regionsmøtet som blir i Oslo 13. februar. Det arrangeres av Evert Taubes Venner. Innkalling kommer senere, men merk datoen nå. Bladet får du her (PDF-format – 1,5 MB). Se også Østnorsk Viseforums hjemmeside.

 

Publisert: 7. jan 2010.