NOTAM arrangerer i perioden 1. til 5. mars kurs i studioteknikk. Kurset er lagt opp rundt programvaren Pro Tools. I dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse av programmet.

Kurs i studioteknikk på Notam

mikrofon-bilde

ProTools

NOTAM arrangerer i perioden 1. til 5. mars kurs i studioteknikk. Kurset er lagt opp rundt programvaren Pro Tools, som er standarden for arbeid med lyd innen så vidt forskjellige områder som musikk, radio, filmlyd, lydkunst, komposisjon og videokunst. I dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse av programmet.

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det vil også være nyttig for folk som har arbeidet med Pro Tools tidligere og som vil utvide kunnskapen om programmet, samt få en oppdatering av de nye funksjonene i versjon 8.0.3.

Vi går også igjennom maskinvaren i studioene på NOTAM slik at deltakerne blir godt kjent med den. Vi ser i tillegg på forskjellige bærbare opptakere og opptaksteknikker.

Dersom du har spørsmål om kurset, ta kontakt med Cato Langnes, tlf. 22 35 80 64, eller e-post catola@notam02.no.


  • Antall deltakere: 10
  • Varighet: 4 dager
  • Dato: 1. – 5. mars 2010
  • Lærer: Cato Langnes. Pris: 3000,-

Kurset kvalifiserer deg til å bruke studioene hos NOTAM.


Ableton Live logoInnføringskurs i Ableton Live

I mars arrangerer NOTAM igjen et innføringskurs i Ableton Live, som er en loop-basert programvare. I motsetning til de fleste andre musikk-sequensere på markedet er Live designet like mye med tanke på å brukes som et instrument til live-fremføring som et verktøy til komponering og arrangering. I kurset vil vi gå gjennom programvarens funksjoner i arbeid med audio og MIDI, både for scene og for studio.

For personer som behersker Max/MSP og som ønsker å lære seg Ableton-Live i forbindelse med pakken Max for Live er dette kurset en god mulighet til å bli kjent med programmet. NOTAM-kurset går over fem kvelder fra 15. til 19. mars. Kurset ledes av komponist og lyddesigner Sven Erga, som er lyddesigner ved bl.a. Nationaltheatret og Mobile Homes.

____________________________________________________

Antall deltakere: 8 – 12
Varighet: 5 kvelder, kl. 18 -22
Dato: mandag 15. – fredag 19. mars 2010
Lærer: Sven Erga. Pris: 2500,-

Spørsmål stilles til Sven Erga: sven.erga [a] getmail.no
____________________________________________________

Notam – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst.