Statsbudsjettet 2017: Alvorlige kutt til viseklubber

Audun ReithaugRegjeringens forslag til statsbudsjett innebærer alvorlige kutt i støtte til viseklubber.
– Selv om visesjangeren aldri har vært synlig i noen kulturbudsjetter, blir også den rammet av prioriteringene i forslaget til statsbudsjett, sier Audun Reithaug, daglig leder i Norsk Viseforum.

Red.

Stillstand for Norsk kulturfond
Økningen til Norsk kulturfond er 2,8 % og gir kun en indeksregulering. Kulturrådet ønsket seg friske midler for å gjøre grep i den nye ordningen for festivalstøtte.

– Med det presset som er i potten for festivalstøtte er det grunn til å være bekymret for støtten til visefestivalene. Det er svært få av disse igjen i Norge i dag, og selv om støtten fra Kulturrådet er marginal, er den veldig viktig for dem det gjelder, sier Reithaug.

Norsk kulturråd forvalter også ordningen Kreativt Norge som vil bli betydelig styrket. Det er en ordning som aktører i vise-Norge kan benytte seg av, men de er sjelden rigget for å utnytte denne type muligheter.

Noen av Norsk Viseforums viseklubber er konsertarrangører som søker tilskudd fra arrangørstøtteordningen. Uten økt handlingsrom på denne ordningen er Reithaug bekymret for Kulturrådet vil prioritere de store konsertarrangører, og at det blir vanskeligere for viseklubbene å få tilskudd innenfor denne ordningen.

For Norsk Viseforums profesjonelle medlemmer er tilskuddsordninger som Fond for lyd og bilde og Turnéstøtte fra Norsk kulturråd viktig å ha i bunnen for å skape inntjening i musikkmarkedet.
– Profesjonelle visesangere opplever at platesalget som de engang kunne leve av er borte, og i en slik omstillingsfase er offentlig støtte viktig også for dem, sier Reithaug.

Kutt til viseklubbene
Reithaug er skuffet over at små viseklubber over hele landet vil få et dramatisk kutt på 15% gjennom det varslede millionkuttet til Musikkens studieforbund.
– Dette er et kutt som regjeringen også forsøkte seg på i 2014. Da ble det reddet av V og KrF etter en voldsom mobilisering på grasrota. Får vi til den samme mobiliseringen nå, så har jeg tro på at vi klarer det i år også, sier Reithaug optimistisk.

Kulturformål over tippenøkkelen
Viktige ordninger som trengs for å holde liv i visemiljøer over hele landet får sine tilskudd fra Overskuddet i Norsk Tipping. Nytt i årets budsjett er at Kulturdepartementet flytter sin Gaveforsterkningsordning inn på denne potten. Det er høyst usikkert hvordan det vil slå ut for andre tilskuddsordniger som fins der. Gaveforsterkningsordningen styrkes betraktelig, men det er kun de som får gaver over kr 100 000 som kan benytte seg av dem.
– Dette er ordninger til dem som har mye fra før og som hjelper lite for det frivillige musikklivet, sier Audun Reithaug i Norsk Viseforum.

Amatørteater og kor
Litterære kvaliteter i teksten, den sceniske formidlingen og utsøkt tonefølge kjennetegner god visekunst, og kulturpolitisk har viser ofte falt mellom flere stoler.
– Når vi ser at regjeringen satser, med 3 millioner til amatørkor og 5 millioner til amatørteater, så ser man igjen hvordan viseklubbenes aktiviteter faller midt i mellom to stoler.

Publ: 13. okt 2017