Audun Reithaug i Stortinget på høring 30. oktober 2017.

Norsk Viseforum på Stortinget med høringsuttalelse

Norsk Viseforums Audun Reithaug var på høring i Stortinget mandag 30. okt og la fram for Familie- og kulturkomitéen vårt syn på statsbudsjettet og hvorfor vi mener det vi gjør.

Se innlegget her (starter på 01:01:20, spol fram til der den grå streken slutter):

Audun Reithaug i Stortinget på høring 30. oktober 2017.

http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Hoeringssal2/10/30/Hoeringssal2-20171030-142016.mp4&msid=3676&dateid=10004083